Liczebniki po angielsku

Spis treści:

 1. Liczebniki główne po angielsku
 2. Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim
 3. Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim

Liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci...) tworzymy poprzez dodanie końcówki -th. Wyjątkiem są pierwsze trzy liczebniki, które są nieregularne. W przypadku dziesiątek, które kończą się na -y, trzeba pamiętać o zamianie -y na -ie. Należy też zwrócić uwagę na różnicę w pisowni w przypadku "five-fifth" (pięć-piąty), "nine-ninth" (dziewięć-dziewiąty) i "twelve-twelfth" (dwanaście-dwunasty). Liczebniki porządkowe zazwyczaj poprzedzane są przedimkiem określonym the.

 • 1st - (the) first
 • 2nd - (the) second
 • 3rd - (the) third
 • 4th - (the) fourth
 • 5th - (the) fifth
 • 6th - (the) sixth
 • 7th - (the) seventh
 • 8th - (the) eighth
 • 9th - (the) ninth
 • 10th - (the) tenth
 • 11th - (the) eleventh
 • 12th - (the) twelfth
 • 13th - (the) thirteenth
 • 14th - (the) fourteenth
 • 15th - (the) fifteenth
 • ...
 • 20th - (the) twentieth
 • 21st - (the) twenty-first
 • 22nd - (the) twenty-second
 • 23rd - (the) twenty-third
 • 24th - (the) twenty-fourth
 • ...
 • 29th - (the) twenty-ninth
 • 30th - (the) thirtieth
 • 31st - (the) thirty-first
 • ...
 • 40th - (the) fortieth
 • 50th - (the) fiftieth
 • 60th - (the) sisxtieth
 • ...
 • 100th - (the) hundredth
 • 101st - (the) hundred and first
 • 102nd - (the) hundred and second
 • ...
 • 115th - (the) hundred and fifteenth
 • ...
 • 199th - (the) hundred and ninety-ninth
 • 200th - (the) two-hundredth
 • 300th - (the) three-hundredth
 • 1,000th - (the) millionth

Ułamki

Liczebniki porządkowe są wykorzystywane w tworzeniu ułamków, np.

1/3 - one third, 2/5 - two fifths, 3/10 - three tenths

jedna trzecia, dwie piąte, trzy dziesiąte (w ostatnich dwóch przypadkach jest liczba mnoga)

Wyjątkiem jest jedna druga (dosłownie: połowa), jedna czwarta i trzy czwarte (ćwiartka, trzy ćwiartki)

1/2 - a half, 1/4 - a quarter, 3/4 three quarters

Daty

Liczebniki porządkowe pojawiają się też w datach, np.

 • Jan 1 - the first of January / January the first (1 stycznia)
 • May 10 - the tenth of May / May the tenth (10 maja)
 • Aug 23 - the twenty-third of August / August the twenty-third (23 sierpnia)
 • Dec 25 - the twety-fifth of December / December the twenty-fifth (25 grudnia)

Przykłady zdań z liczebnikami porządkowymi w języku angielskim

This is the second time I've come here.

Jestem tu po raz drugi.

I'm telling you for the hundredth time: don't touch the red button!

Mówię ci po raz setny: nie dotykaj czerwonego guzika!

My birthday is on the 27th of February.

Moje urodziny są 27 lutego.

 • Przydało się? :)
 • Daj znać, kliknij w Google +1

Ciąg dalszy: Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim »