Liczebniki po angielsku

Spis treści:

  1. Liczebniki główne po angielsku
  2. Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim
  3. Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

 Liczebniki główneLiczebniki porządkowe
0zerozero------
1onejedenfirstpierwszy
2twodwaseconddrugi
3threetrzythirdtrzeci
4fourczteryfourthczwarty
5fivepięćfifthpiąty
6sixsześćsixthszósty
7sevensiedemseventhsiódmy
8eightosiemeighthósmy
9ninedziewięćninthdziewiąty
10tendziesięćtenthdziesiąty
11elevenjedenaścieeleventhjedenasty
12twelvedwanaścietwelfthdwunasty
13thirteen trzynaściethirteenthtrzynasty
14fourteenczternaściefourteenthczternasty
15fifteenpiętnaściefifteenthpiętnasty
16sixteenszesnaściesixteenthszesnasty
17seventeensiedemnaścieseventeenthsiedemnasty
18eighteenosiemnaścieeighteenthosiemnasty
19nineteendziewiętnaścienineteenthdziewiętnasty
20twentydwadzieściatwentiethdwudziesty
21twenty-onedwadzieścia jedentwenty-firstdwudziesty pierwszy
22twenty-twodwadzieścia dwatwenty-seconddwudziesty drugi
23twenty-threedwadzieścia trzytwenty-thirddwudziesty trzeci
24twenty-fourdwadzieścia czterytwenty-fourthdwudziesty czwarty
25twenty-fivedwadzieścia piećtwenty-fifthdwudziesty piąty
26twenty-sixdwadzieścia sześćtwenty-sixthdwudziesty szósty
27twenty-sevendwadzieścia siedemtwenty-seventhdwudziesty siódmy
28twenty-eightdwadzieścia osiemtwenty-eighthdwudziesty ósmy
29twenty-ninedwadzieścia dziewięćtwenty-ninthdwudziesty dziewiąty
30thirtytrzydzieścithirtiethtrzydziesty
31thirty-onetrzydzieści jedenthirty-firsttrzydziesty pierwszy
32thirty-twotrzydzieści dwathirty-secondtrzydziesty drugi
33thirty-threetrzydzieści trzythirty-thirdtrzydziesty trzeci
34thirty-fourtrzydzieści czterythirty-fourthtrzydziesty czwarty
35thirty-fivetrzydzieści piećthirty-fifthtrzydziesty piąty
36thirty-sixtrzydzieści sześćthirty-sixthtrzydziesty szósty
37thirty-seventrzydzieści siedemthirty-seventhtrzydziesty siódmy
38thirty-eighttrzydzieści osiemthirty-eighthtrzydziesty ósmy
39thirty-ninetrzydzieści dziewięćthirty-ninthtrzydziesty dziewiąty
40fortyczterdzieścifortiethczterdziesty
41forty-oneczterdzieści jedenforty-firstczterdziesty pierwszy
42forty-twoczterdzieści dwaforty-secondczterdziesty drugi
43forty-threeczterdzieści trzyforty-thirdczterdziesty trzeci
44forty-fourczterdzieści czteryforty-fourthczterdziesty czwarty
45forty-fiveczterdzieści piećforty-fifthczterdziesty piąty
46forty-sixczterdzieści sześćforty-sixthczterdziesty szósty
47forty-sevenczterdzieści siedemforty-seventhczterdziesty siódmy
48forty-eightczterdzieści osiemforty-eighthczterdziesty ósmy
49forty-nineczterdzieści dziewięćforty-ninthczterdziesty dziewiąty
50fiftypiećdziesiątfiftiethpiećdziesiąty
51fifty-onepiećdziesiąt jedenfifty-firstpiećdziesiąty pierwszy
52fifty-twopiećdziesiąt dwafifty-secondpiećdziesiąty drugi
53fifty-threepiećdziesiąt trzyfifty-thirdpiećdziesiąty trzeci
54fifty-fourpiećdziesiąt czteryfifty-fourthpiećdziesiąty czwarty
55fifty-fivepiećdziesiąt piećfifty-fifthpiećdziesiąty piąty
56fifty-sixpiećdziesiąt sześćfifty-sixthpiećdziesiąty szósty
57fifty-sevenpiećdziesiąt siedemfifty-seventhpiećdziesiąty siódmy
58fifty-eightpiećdziesiąt osiemfifty-eighthpiećdziesiąty ósmy
59fifty-ninepiećdziesiąt dziewięćfifty-ninthpiećdziesiąty dziewiąty
60sixtysześćdziesiątsixtiethsześćdziesiąty
61sixty-onesześćdziesiąt jedensixty-firstsześćdziesiąty pierwszy
62sixty-twosześćdziesiąt dwasixty-secondsześćdziesiąty drugi
63sixty-threesześćdziesiąt trzysixty-thirdsześćdziesiąty trzeci
64sixty-foursześćdziesiąt czterysixty-fourthsześćdziesiąty czwarty
65sixty-fivesześćdziesiąt piećsixty-fifthsześćdziesiąty piąty
66sixty-sixsześćdziesiąt sześćsixty-sixthsześćdziesiąty szósty
67sixty-sevensześćdziesiąt siedemsixty-seventhsześćdziesiąty siódmy
68sixty-eightsześćdziesiąt osiemsixty-eighthsześćdziesiąty ósmy
69sixty-ninesześćdziesiąt dziewięćsixty-ninthsześćdziesiąty dziewiąty
70seventysiedemdziesiątseventiethsiedemdziesiąty
71seventy-onesiedemdziesiąt jedenseventy-firstsiedemdziesiąty pierwszy
72seventy-twosiedemdziesiąt dwaseventy-secondsiedemdziesiąty drugi
73seventy-threesiedemdziesiąt trzyseventy-thirdsiedemdziesiąty trzeci
74seventy-foursiedemdziesiąt czteryseventy-fourthsiedemdziesiąty czwarty
75seventy-fivesiedemdziesiąt piećseventy-fifthsiedemdziesiąty piąty
76seventy-sixsiedemdziesiąt sześćseventy-sixthsiedemdziesiąty szósty
77seventy-sevensiedemdziesiąt siedemseventy-seventhsiedemdziesiąty siódmy
78seventy-eightsiedemdziesiąt osiemseventy-eighthsiedemdziesiąty ósmy
79seventy-ninesiedemdziesiąt dziewięćseventy-ninthsiedemdziesiąty dziewiąty
80eightyosiemdziesiąteightiethosiemdziesiąty
81eighty-oneosiemdziesiąt jedeneighty-firstosiemdziesiąty pierwszy
82eighty-twoosiemdziesiąt dwaeighty-secondosiemdziesiąty drugi
83eighty-threeosiemdziesiąt trzyeighty-thirdosiemdziesiąty trzeci
84eighty-fourosiemdziesiąt czteryeighty-fourthosiemdziesiąty czwarty
85eighty-fiveosiemdziesiąt piećeighty-fifthosiemdziesiąty piąty
86eighty-sixosiemdziesiąt sześćeighty-sixthosiemdziesiąty szósty
87eighty-sevenosiemdziesiąt siedemeighty-seventhosiemdziesiąty siódmy
88eighty-eightosiemdziesiąt osiemeighty-eighthosiemdziesiąty ósmy
89eighty-nineosiemdziesiąt dziewięćeighty-ninthosiemdziesiąty dziewiąty
90ninetydziewięćdziesiątninetiethdziewięćdziesiąty
91ninety-onedziewięćdziesiąt jedenninety-firstdziewięćdziesiąty pierwszy
92ninety-twodziewięćdziesiąt dwaninety-seconddziewięćdziesiąty drugi
93ninety-threedziewięćdziesiąt trzyninety-thirddziewięćdziesiąty trzeci
94ninety-fourdziewięćdziesiąt czteryninety-fourthdziewięćdziesiąty czwarty
95ninety-fivedziewięćdziesiąt piećninety-fifthdziewięćdziesiąty piąty
96ninety-sixdziewięćdziesiąt sześćninety-sixthdziewięćdziesiąty szósty
97ninety-sevendziewięćdziesiąt siedemninety-seventhdziewięćdziesiąty siódmy
98ninety-eightdziewięćdziesiąt osiemninety-eighthdziewięćdziesiąty ósmy
99ninety-ninedziewięćdziesiąt dziewięćninety-ninthdziewięćdziesiąty dziewiąty
  • Przydało się? :)
  • Daj znać, kliknij w Google +1