Liczebniki po angielsku

Spis treści:

  1. Liczebniki główne po angielsku
  2. Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim
  3. Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

  Liczebniki główne Liczebniki porządkowe
0 zero zero --- ---
1 one jeden first pierwszy
2 two dwa second drugi
3 three trzy third trzeci
4 four cztery fourth czwarty
5 five pięć fifth piąty
6 six sześć sixth szósty
7 seven siedem seventh siódmy
8 eight osiem eighth ósmy
9 nine dziewięć ninth dziewiąty
10 ten dziesięć tenth dziesiąty
11 eleven jedenaście eleventh jedenasty
12 twelve dwanaście twelfth dwunasty
13 thirteen trzynaście thirteenth trzynasty
14 fourteen czternaście fourteenth czternasty
15 fifteen piętnaście fifteenth piętnasty
16 sixteen szesnaście sixteenth szesnasty
17 seventeen siedemnaście seventeenth siedemnasty
18 eighteen osiemnaście eighteenth osiemnasty
19 nineteen dziewiętnaście nineteenth dziewiętnasty
20 twenty dwadzieścia twentieth dwudziesty
21 twenty-one dwadzieścia jeden twenty-first dwudziesty pierwszy
22 twenty-two dwadzieścia dwa twenty-second dwudziesty drugi
23 twenty-three dwadzieścia trzy twenty-third dwudziesty trzeci
24 twenty-four dwadzieścia cztery twenty-fourth dwudziesty czwarty
25 twenty-five dwadzieścia pieć twenty-fifth dwudziesty piąty
26 twenty-six dwadzieścia sześć twenty-sixth dwudziesty szósty
27 twenty-seven dwadzieścia siedem twenty-seventh dwudziesty siódmy
28 twenty-eight dwadzieścia osiem twenty-eighth dwudziesty ósmy
29 twenty-nine dwadzieścia dziewięć twenty-ninth dwudziesty dziewiąty
30 thirty trzydzieści thirtieth trzydziesty
31 thirty-one trzydzieści jeden thirty-first trzydziesty pierwszy
32 thirty-two trzydzieści dwa thirty-second trzydziesty drugi
33 thirty-three trzydzieści trzy thirty-third trzydziesty trzeci
34 thirty-four trzydzieści cztery thirty-fourth trzydziesty czwarty
35 thirty-five trzydzieści pieć thirty-fifth trzydziesty piąty
36 thirty-six trzydzieści sześć thirty-sixth trzydziesty szósty
37 thirty-seven trzydzieści siedem thirty-seventh trzydziesty siódmy
38 thirty-eight trzydzieści osiem thirty-eighth trzydziesty ósmy
39 thirty-nine trzydzieści dziewięć thirty-ninth trzydziesty dziewiąty
40 forty czterdzieści fortieth czterdziesty
41 forty-one czterdzieści jeden forty-first czterdziesty pierwszy
42 forty-two czterdzieści dwa forty-second czterdziesty drugi
43 forty-three czterdzieści trzy forty-third czterdziesty trzeci
44 forty-four czterdzieści cztery forty-fourth czterdziesty czwarty
45 forty-five czterdzieści pieć forty-fifth czterdziesty piąty
46 forty-six czterdzieści sześć forty-sixth czterdziesty szósty
47 forty-seven czterdzieści siedem forty-seventh czterdziesty siódmy
48 forty-eight czterdzieści osiem forty-eighth czterdziesty ósmy
49 forty-nine czterdzieści dziewięć forty-ninth czterdziesty dziewiąty
50 fifty piećdziesiąt fiftieth piećdziesiąty
51 fifty-one piećdziesiąt jeden fifty-first piećdziesiąty pierwszy
52 fifty-two piećdziesiąt dwa fifty-second piećdziesiąty drugi
53 fifty-three piećdziesiąt trzy fifty-third piećdziesiąty trzeci
54 fifty-four piećdziesiąt cztery fifty-fourth piećdziesiąty czwarty
55 fifty-five piećdziesiąt pieć fifty-fifth piećdziesiąty piąty
56 fifty-six piećdziesiąt sześć fifty-sixth piećdziesiąty szósty
57 fifty-seven piećdziesiąt siedem fifty-seventh piećdziesiąty siódmy
58 fifty-eight piećdziesiąt osiem fifty-eighth piećdziesiąty ósmy
59 fifty-nine piećdziesiąt dziewięć fifty-ninth piećdziesiąty dziewiąty
60 sixty sześćdziesiąt sixtieth sześćdziesiąty
61 sixty-one sześćdziesiąt jeden sixty-first sześćdziesiąty pierwszy
62 sixty-two sześćdziesiąt dwa sixty-second sześćdziesiąty drugi
63 sixty-three sześćdziesiąt trzy sixty-third sześćdziesiąty trzeci
64 sixty-four sześćdziesiąt cztery sixty-fourth sześćdziesiąty czwarty
65 sixty-five sześćdziesiąt pieć sixty-fifth sześćdziesiąty piąty
66 sixty-six sześćdziesiąt sześć sixty-sixth sześćdziesiąty szósty
67 sixty-seven sześćdziesiąt siedem sixty-seventh sześćdziesiąty siódmy
68 sixty-eight sześćdziesiąt osiem sixty-eighth sześćdziesiąty ósmy
69 sixty-nine sześćdziesiąt dziewięć sixty-ninth sześćdziesiąty dziewiąty
70 seventy siedemdziesiąt seventieth siedemdziesiąty
71 seventy-one siedemdziesiąt jeden seventy-first siedemdziesiąty pierwszy
72 seventy-two siedemdziesiąt dwa seventy-second siedemdziesiąty drugi
73 seventy-three siedemdziesiąt trzy seventy-third siedemdziesiąty trzeci
74 seventy-four siedemdziesiąt cztery seventy-fourth siedemdziesiąty czwarty
75 seventy-five siedemdziesiąt pieć seventy-fifth siedemdziesiąty piąty
76 seventy-six siedemdziesiąt sześć seventy-sixth siedemdziesiąty szósty
77 seventy-seven siedemdziesiąt siedem seventy-seventh siedemdziesiąty siódmy
78 seventy-eight siedemdziesiąt osiem seventy-eighth siedemdziesiąty ósmy
79 seventy-nine siedemdziesiąt dziewięć seventy-ninth siedemdziesiąty dziewiąty
80 eighty osiemdziesiąt eightieth osiemdziesiąty
81 eighty-one osiemdziesiąt jeden eighty-first osiemdziesiąty pierwszy
82 eighty-two osiemdziesiąt dwa eighty-second osiemdziesiąty drugi
83 eighty-three osiemdziesiąt trzy eighty-third osiemdziesiąty trzeci
84 eighty-four osiemdziesiąt cztery eighty-fourth osiemdziesiąty czwarty
85 eighty-five osiemdziesiąt pieć eighty-fifth osiemdziesiąty piąty
86 eighty-six osiemdziesiąt sześć eighty-sixth osiemdziesiąty szósty
87 eighty-seven osiemdziesiąt siedem eighty-seventh osiemdziesiąty siódmy
88 eighty-eight osiemdziesiąt osiem eighty-eighth osiemdziesiąty ósmy
89 eighty-nine osiemdziesiąt dziewięć eighty-ninth osiemdziesiąty dziewiąty
90 ninety dziewięćdziesiąt ninetieth dziewięćdziesiąty
91 ninety-one dziewięćdziesiąt jeden ninety-first dziewięćdziesiąty pierwszy
92 ninety-two dziewięćdziesiąt dwa ninety-second dziewięćdziesiąty drugi
93 ninety-three dziewięćdziesiąt trzy ninety-third dziewięćdziesiąty trzeci
94 ninety-four dziewięćdziesiąt cztery ninety-fourth dziewięćdziesiąty czwarty
95 ninety-five dziewięćdziesiąt pieć ninety-fifth dziewięćdziesiąty piąty
96 ninety-six dziewięćdziesiąt sześć ninety-sixth dziewięćdziesiąty szósty
97 ninety-seven dziewięćdziesiąt siedem ninety-seventh dziewięćdziesiąty siódmy
98 ninety-eight dziewięćdziesiąt osiem ninety-eighth dziewięćdziesiąty ósmy
99 ninety-nine dziewięćdziesiąt dziewięć ninety-ninth dziewięćdziesiąty dziewiąty

Przyjemne ćwiczenia znajdziesz tutaj »