Okresy warunkowe w języku angielskim

Spis treści:

  1. Wprowadzenie do okresów warunkowych
  2. Zerowy okres warunkowy
  3. Pierwszy okres warunkowy
  4. Drugi okres warunkowy
  5. Trzeci okres warunkowy
  6. Mieszane okresy warunkowe

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Mieszane okresy warunkowe

Typ mieszany III+II (mixed conditional 3rd + 2nd)

Typu mieszanego III+II używamy, gdy mówimy o sytuacji teraźniejszej, na którą wpływa jakieś wydarzenie z przeszłości.

mixed conditional 3rd + 2nd
IfZdanie warunkoweZdanie główne
Past PerfectWOULD + verb
you had decided to study law ten years ago,you would be a lawyer now.

Gdybyś dziesięć lat temu zdecydował się studiować prawo, byłbyś teraz prawnikem.

Ten warunek nie może zostać spełniony. Sytuacja jest czysto hipotetyczna. Nie możesz być teraz prawnikiem, ponieważ 10 lat temu nie studiowałeś prawa. Wyobrażam sobie tylko, jak mogłoby wyglądać twoje życie teraz, gdyby w przeszłości ten warunek został spełniony.

Typ mieszany II+III (mixed conditional 2nd + 3rd)

Typu mieszanego II+III używamy, gdy mówimy o sytuacji przeszłej, która mogłaby wyglądać inaczej, gdyby został spełniony jakiś ogólny warunek.

mixed conditional 2nd + 3rd
IfZdanie warunkoweZdanie główne
Past SimpleWOULD HAVE + ...ed (III forma)
I spoke French,I would have accepted the job offer I got last week.

Gdybym mówił po francusku, przyjąłbym ofertę pracy, którą dostałem w zeszłym tygodniu.

Ten warunek nie mógł zostać spełniony. Nie przyjąłem ofery pracy we Francji, ponieważ nie mówię po fracusku. Wyobrażam sobie jedynie, jak mogłoby się stać w przeszłości, gdybym posiadał taką umiejętność.

Przykłady — mieszane okresy warunkowe

Father wouldn't be angry now if you hadn't taken the car without asking.

Ojciec nie byłby zły, gdybyś nie wziął samochodu bez pytania.

If they had invited me to their party, I would be there now.

Gdyby oni zaprosili mnie na swoje przyjęcie, byłbym tam teraz.

If I were you, I wouldn't have accepted the job they offered you last week.

Na twoim miejscu nie przyjmowałbym tej oferty pracy w zeszłym tygodniu.

  • Przydało się? :)
  • Daj znać, kliknij w Google +1