Czas Past Simple w języku angielskim

Spis treści:

  1. Zdania twierdzące w czasie Past Simple
  2. Zdania przeczące w czasie Past Simple
  3. Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple
  4. Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE
  5. Zdania przeczące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE
  6. Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple

Do tworzenia pytań używamy operatora did. Operator wstawiamy przed podmiotem.

Schemat tworzenia pytań w czasie Past Simple
Słowo pytająceOperatorPodmiotCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WhendidIstartlearning EnglishKiedy ja zacząłem uczyć się angielskiego?
youKiedy ty zacząłeś uczyć się angielskiego?
heKiedy on zaczął uczyć się angielskiego?
sheKiedy ona zaczęła uczyć się angielskiego?
itKiedy ono zaczęło uczyć się angielskiego?
weKiedy my zaczęliśmy uczyć się angielskiego?
youKiedy wy zaczęliście uczyć się angielskiego?
theyKiedy oni zaczęli uczyć się angielskiego?

W pytaniach używamy formy podstawowej czasownika. Nie dodajemy już końcówki -ed.

I met her yesterday. When did you meet her?

Spotkałem ją wczoraj. Kiedy ją spotkałeś?

Pytania zamknięte (yes/no questions) zaczynamy od operatora. Dalszy schemat jest taki sam jak w pytaniach otwartych. W odpowiedzi na takie pytania używamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Did you speak English as a child? Yes, I did. / No, I didn't.

Czy ty mówiłeś po angielsku jako dziecko? Tak,mówiłem. / Nie, nie mówiłem.

Przykłady pytań w czasie Past Simple

Where did they go?

Dokąd oni poszli?

What time did the English lesson start?

O której godzinie zaczęła się lekcja angielskiego?

Did you hear that? What was it?

Słyszałeś to? Co to było?

Did they tell you they wanted to come? No, they didn't.

Czy oni powiedzieli ci, że chcą przyjść? Nie, nie powiedzieli.

Did Shakespeare write Hamlet? Yes, he did.

Czy Szekspir napisał Hamleta? Tak, napisał.

  • Przydało się? :)
  • Daj znać, kliknij w Google +1

Ciąg dalszy: Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE »