Schemat tworzenia pytań w języku angielskim

Spis treści:

  1. Pytania z inwersją w języku angielskim
  2. Pytania bez inwersji w języku angielskim

Pytania z inwersją w języku angielskim

Budowa zdań twierdzących (w wybranych czasach)
Czas Podmiot Operator(y) Czasownik główny Reszta zdania
Present Simple We live in a big city.
Past Simple They went to school.
Present Cont. She is reading a book.
Past Cont. You were waiting for us.
Pres. Perf. Simple I have opened the door.
Pres. Perf. Cont. It has been raining for two hours.
Past Perf. Simple He had arrived earlier.
Future Simple They will come later.
Future Cont. She will be waiting for us.
Z czas. modalnym They should sell their car.

Pytania w w języku angielskim tworzymy zamieniając miejscami podmiot i operator. Jesśli w zdaniu twierdzącym operator nie występuje (np. w czasie Present Simple), to w pytaniu wstawiamy operator przed podmiotem, tak jak w pozostałych czasach. Jeśli w zdaniu twierdzącym występują dwa operatory (np. w czasie Present Perfect Continuous), to w pytaniu podmiot wstawiamy pomiędzy te dwa operatory.

Budowa zdań pytających
Czas Słowo pytające Operator(I) Podmiot Operator(II) Czasownik główny
Pres. Simple Where do you live?
Past Simple Where did they go?
Pres. Cont. What is she reading?
Past Cont. Who were you waiting for?
Pres. Perf. Simple What have you opened?
Pres. Perf. Cont. How long has it been raining?
Past Perf. Simple When had he arrived?
Future Simple When wil they come?
Future Cont. Who will she be waiting for?
Z czas. modalnym What should they sell?

Pytania zamknięte (yes/no questions) mają taką samą budowę jak pytania otwarte. Różnią się tylko tym, że nie wstawiamy na początku słowa pytającego. Zaczynamy więc od operatora. Poza tym, szyk wyrazów sie nie zmienia.

Budowa zdań pytających zamkniętych
Czas Operator(I) Podmiot Operator(II) Czasownik główny Reszta zdania
Pres. Simple Do you live in a big city?
Past Simple Did they go to school?
Pres. Cont. Is she reading a book?
Pres. Perf. Cont. Has it been raining for a long time?
Z czas. modalnym Should they sell their car?

Przyjemne ćwiczenia i 370 interaktywnych lekcji znajdziesz na etutor.pl »