Zaimki w języku angielskim

Spis treści:

  1. Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim
  2. Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne
  3. Zaimki wskazujące, pytające, względne
  4. Zaimki nieokreślone

Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy następujące rodzaje zaimków:

  • zaimki osobowe - subject and object pronouns (np. I, you, me),
  • zaimki dzierżawcze - possessive pronouns (np. my, your, his),
  • zaimki zwrotne - reflexive pronouns (np. myself, yourself).
  • zaimki wskazujące - ,
  • zaimki pytające - ,
  • zaimki nieokreślone - (np. nikt, ktoś, coś).
Rodzaje zaimków
os.zaimki osobowezaimki dzierżawczezaimki zwrotne
podm.dopełn.z rzeczow.bez rzeczow.
l.p.1Imemyminemyself
2youyouyouryoursyourself
3hehimhishishimself
sheherherhersherself
itititsitsitself
l.mn.1weusouroursourselves
2youyouyouryoursyourselves
3theythemtheirtheirsthemselves

Ciąg dalszy: Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne