Zaimki w języku angielskim

Spis treści:

  1. Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim
  2. Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne
  3. Zaimki wskazujące, pytające, względne
  4. Zaimki nieokreślone

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe mają dwie formy, w zależności od tego, na jakiej pozycji w zdaniu występują.

Subject pronouns występują na pozycji podmiotu (ja, ty, on, etc.).

I learn English.

Ja uczę się angielskiego.

Object pronouns występują na pozycji dopełnienia (mnie, mną, ciebie, tobie, etc.).

I went to England with him.

Pojechałem do Anglii z nim.

Zaimki osobowe w dopełnieniu
os.zaimekpolskie odpowiedniki
l.p.1memnie, mi, mną
2youciebie, tobą
3himjego, go, jemu, niego, nim
herjej, ją, niej
itje, jego, go, jemu, nim
l.mn.1usnam, nas, nami
2youwas, wami, wam
3theirsich, im, nimi, nich
Zaimki dzierżawcze
osobazaimek z rzeczownikiemzaimek bez rzeczownikapolskie odpowiedniki
l.p.1myminemój, moja, moje, moi
2youryourstwój, twoja, twoje, twoi
3hishisjego
herhersjej
itsitsjego
l.mn.1ouroursnasz, nasza, nasze, nasi
2youryourswasz, wasza, wasze, wasi
3theirtheirsich
Zaimki zwrotne
osobazaimekpolski odpowiednik
l.p.1myselfsię
2yourself
3himself
herself
itself
l.mn.1ourselves
2yourselves
3themlelves

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi, dzierżawczymi i zwrotnymi w języku angielskim

They are taking their FCE exam next week.

Oni zdają swój egzamin FCE w przyszłym tygodniu.

Are you talking to me?

Czy ty mówisz do mnie?

Enjoy yourselves!

Bawcie się dobrze!

This is not your English coursebook; it's mine!

To nie jest twój podręcznik do angielskiego; on jest mój!

  • Przydało się? :)
  • Daj znać, kliknij w Google +1

Ciąg dalszy: Zaimki wskazujące, pytające, względne »