Liczebniki po angielsku

Spis treści:

 1. Liczebniki główne po angielsku
 2. Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim
 3. Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Liczebniki główne po angielsku

Liczebniki od 1 do 12

 • 1 - one
 • 2 - two
 • 3 - three
 • 4 - four
 • 5 - five
 • 6 - six
 • 7 - seven
 • 8 - eight
 • 9 - nine
 • 10 - ten
 • 11 - eleven
 • 12 - twelve

Liczebniki od 13 do 19

Tworzymy regularnie, dodając końcówkę -teen (-naście). Należy tylko zwrócić uwagę na różnice w pisowni w przypadku "three - thirteen" oraz "five - fifteen".

 • 13 - thirteen
 • 14 - fourteen
 • 15 - fifteen
 • 16 - sixteen
 • 17 - seventeen
 • 18 - eightteen
 • 19 - nineteen

Liczebniki od 20 do 99

Dziesiątki tworzymy regularnie dodając końcówkę -ty (-dziesiąt). Należy uważać na różnice w pisowni w przypadku "three - thirty", "four - forty" oraz "five - fifty". Pozostałe liczebniki (21, 22, itd.) tworzymy dodając jednostkę do dziesiątki i rozdzielając je myślnikiem. Nie występują tu żadne nieregularności.

 • 20 - twenty
 • 21 - twenty-one
 • 22 - twenty-two
 • 23 - twenty-three
 • ...
 • 29 - twenty-nine
 • 30 - thirty
 • 31 - thirty-one
 • ...
 • 40 - forty
 • 50 - fifty
 • 60 - sixty
 • 70 - seventy
 • 80 - eightty
 • 90 - ninety

Liczebniki powyżej 100

Złożone liczebniki rozdzielamy za pomocą słówka and (przed dziesiątkami i jednostkami) i przecinka (przed setkami)

 • 100 - one/a hundred
 • 101 - one/a hundred and one
 • 102 - one/a hundred and two
 • ...
 • 111 - one/a hundred and eleven
 • ...
 • 125 - one/a hundred and twenty-five
 • ...
 • 199 - one/a hundred and ninety-nine
 • 200 - two hundred
 • 300 - three hundred
 • 400 - four hundred
 • 500 - five hundred
 • 600 - six hundred
 • 700 - seven hundred
 • 800 - eight hundred
 • 900 - nine hundred
 • 1,000 - one/a thousand
 • 1,001 - one/a thousand and one
 • ...
 • 1,055 - one/a thousand and fifty-five
 • ...
 • 1,101 - one/a thousand, one hundred and one
 • ...
 • 1,278 - one/a thousand, two hundred and seventy-eight
 • ...
 • 2,000 - two thousand
 • 3,000 - three thousand
 • ...
 • 1,000,000 - one/a million

W liczebnikach złożonych setki, tysiące, miliony etc., występują w liczbie pojedynczej, czyli po "hundred", "thousand" nie dodajemy końcówki -s, np.

two hundred students, five thousand years

dwóstu studentów, pięć tysięcy lat

Końcówę -s + of dodajemy jedynie przy bliżej niesprecyzowanych liczbach, np.

hundreds of people, thousands of years

setki ludzi, tysiące lat

Przykłady zdań z liczebnikami głównymi w języku angielskim

I've been here hundreds of times.

Byłem tu setki razy.

I have five broters and two sisters.

Mam pięciu braci i dwie siostry.

Three thousand people were waiting outside.

Trzy tysiące ludzi czekało na zewnątrz.

 • Przydało się? :)
 • Daj znać, kliknij w Google +1

Ciąg dalszy: Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim »