Przymiotniki w języku angielskim

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Stopniowanie przymiotników

Sposób tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika zależy od liczby sylab, z których się on składa. Krótkie przymiotniki stopniujemy dodając do nich końcówki (...-er, the ...-est) , natomiast dłuższe - opisowo (more, the most).

Stopniowanie przymiotników
liczba sylabstopień równystopień wyższystopień najwyższytłumaczenie
1 (2*)smallsmallerthe smallestmały - mniejszy - najmniejszy
2+yeasyeasierthe easiestłatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy
2 i więcejpopularmore popularthe most popularpopularny - popularniejszy - najpopularniejszy

W jednosylabowych przymiotnikach, które zawierają krótką samogłoskę, (np. "big", "hot"), w stopniu wyższym i najwyższym podwajamy końcową spółgłoskę (bigger - the biggest, hotter - the hottest).

*Większość dwusylabowych przymiotników stopniujemy opisowo. Wyjątek stanowią te kończące się na y (np. "easy", "pretty", "friendly") a także quiet, simple, narrow i clever, które stopniujemy poprzez dodanie końcówek.

Stopniowanie przymiotników nieregularnych
stopień równystopień wyższystopień najwyższytłumaczenie
goodbetterthe bestdobry - lepszy - najlepszy
badworsethe worsezły - gorszy - najgorszy
farfurtherthe furthestdaleki - dalszy - najdalszy
fartherthe farthest

Przymiotniki możemy stopniować także "w dół", np. nowoczesny - mniej nowoczesny - najmniej nowoczesny. W takim przpadku zawsze opisowo, przy pomocy less i the least, niezależnie od liczby sylab.

complicated - less complicated - the least complicated

skomplikowany - mniej skomplikowany - najmniej skomplikowany

Ze stopniem wyższym często występują tzw. modyfikatory (modifiers), np.

  • a bit (trochę), np. a bit easier (trochę łatwiejszy),
  • a little (trochę), np. a little faster (trochę szybszy),
  • slightly (trochę), np. slightly better (trochę lepszy),
  • much (dużo), np. much better (dużo lepszy),
  • far (daleko bardziej), np. far more popular (daleko bardzij popularny),
  • a lot (o wiele), np. a lot more comfortable (o wiele wygodniejszy).

Stopniowanie przymiotników — Przykłady

Today it is much colder than it was yesterday.

Dzisiaj jest o wiele zimniej niż było wczoraj.

The English exam was slightly less difficult than we expected.

Egzamin z angielskiego był trochę mniej trudny, niż się spodziewaliśmy.

Our language school is the best in the city.

Nasza szkoła językowa jet najlepsza w mieście.

Street A is narrower than street B, but street C is the narrowest.

Ulica A jest węższa od ulicy B, ale ulica C jest najwęższa.

It's too noisy here. Let's go somewhere quieter.

Tu jest za głośno. Chodźmy gdzieś, gdzie jest ciszej.

  • Przydało się? :)
  • Daj znać, kliknij w Google +1