Gramatyka angielska krok po kroku

Czasowniki nieregularne

Lista angielskich czasowników nieregularnych

  1. Forma pierwsza to forma podstawowa (base form). Jest używana jako bezokolicznik oraz jako forma czasownika w czasie Present Simple (w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s).
  2. Druga forma to forma czas przeszłego. Używamy jej do tworzenia czasu Past Simple.
  3. Trzecia forma to forma imiesłowu czasu przeszłego (Past Participle). Używamy jej do tworzenia czasów Perfect (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect), a także do tworzenia strony biernej (Passive Voice).

Czasowniki oznaczone * można również odmieniać w sposób regularny (dodając na końcu -ed). Dowiedz się więcej o czasownikach w języku angielskim

Poniżej prezentujemy "suchą" listę. Przejdź do tego kursu aby uczyć się ze zdjęć i filmów.

Forma teraźniejszaForma przeszłaImiesłów biernyZnaczenie
arisearosearisennarastać
awakeawoke (awakened)awokenbudzić
bearborebornrodzić
bearborebornenosić
beatbeatbeat (beaten)bić
befallbefellbefallenzdarzać się
beginbeganbegunzacząć
betbet *bet *założyć się o coś
bidbidbidlicytować
bitebitbittengryźć
bleedbledbledkrwawić
blowblewblowndmuchać
breakbrokebrokenłamać
breedbredbredhodować
broadcastbroadcastbroadcastnadawać
browbeatbrowbeatbrowbeatonieśmielać
burnburnt *burnt *spalić
burstburstburstrozrywać
bustbust *bust *pękać
castcastcastrzucać
choosechosechosenwybrać
clingclungclunglgnąć
costcostcostkosztować
creepcreptcreptskradać się, czołgać się
cutcutcutciąć
dealdealtdealtzawrzeć umowę, mieć do czynienia z
digdugdugkopać
drawdrewdrawnciągnąć
dreamdreamt *dreamt *marzyć, śnić
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenprowadzić samochód
dwelldwelt *dwelt *mieszkać
eatateeatenjeść
fallfellfallenspadać
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
fitfit *fit *pasować, mieścić się
flingflungflungrzucać
flyflewflownlatać
forbidforbadeforbiddenzabronić
forecastforecastforecastprzewidzieć, prognozować
foreseeforesawforeseenprzewidzieć
forgetforgotforgottenzapomnieć
forgiveforgaveforgivenwybaczyć
forsakeforsookforsakenopuszczać
freezefrozefrozenzmrozić
getgotgotten (got)dostać
givegavegivendać
growgrewgrownrosnąć
hidehidhiddenchować
hithithituderzyć
hurthurthurtzrobić krzywdę
inputinputinputwprowadzić
insertinsertinsertwstawić
interbreedinterbredinterbredkrzyżować
interweaveinterwoveinterwovenprzeplatać
keepkeptkepttrzymać, zachować
kneelknelt *knelt *klękać
knitknit *knit (knitted)robić na drutach
knowknewknownwiedzieć
leadledledpoprowadzić
leanleant *leant *opierać się
leapleapt *leapt *skoczyć
learnlearnt *learnt *uczyć się
letletletpozwolić
lielaylainleżeć
meanmeantmeantmieć na myśli, znaczyć
meetmetmetspotkać
misleadmisledmisledzmylić
misreadmisreadmisreadnie zrozumieć
mistakemistookmistakenpomylić się
outbidoutbidoutbidprzelicytować
outgrowoutgrewoutgrownwyrastać
overcastovercastovercastzachmurzyć
overdrawoverdrewoverdrawnprzejaskrawiać w opisie
overeatoverateovereatenprzejadać się
overlieoverlayoverlainprzydusić
overrideoverrodeoverriddenstratować
overseeoversawoverseendoglądać
oversleepoversleptoversleptprzespać coś
overtakeovertookovertakendoganiać
overthrowoverthrewoverthrownprzewracać, burzyć
partakepartookpartakenuczestniczyć
pleadpled *pled *błagać
presetpresetpresetnastawić
proofreadproofreadproofreadczytać korektę
proveprovedproven *udowodnić
putputputpołożyć
quitquit *quit *wyjść
readreadreadczytać
recastrecastrecastprzerobić, przeliczyć
resetresetresetprzestawiać, resetować
rewriterewroterewrittenprzepisać
ridridridoczyścić, pozbyć się, uwalniać
rideroderiddenjeździć konno
ringrangrungdzwonić
riseroserisenwschodzić
seesawseenwidzieć
setsetsetustawić
sewsewedsewn *szyć
shakeshookshakenwstrząsnąć
shearshearedshorn *strzyc
shedshedshedtracić, gubić
showshowedshown *pokazywać
shrinkshrank (shrunk)shrunkkurczyć się
shutshutshutzamknąć
singsangsungśpiewać
sitsatsatsiedzieć
sleepsleptsleptspać
slingslungslungpodwiesić
slitslitslitrozpruć
smellsmelt *smelt *odczuwać zapach, wydzielać zapach
speedsped *sped *pędzić
spellspelt *spelt *zaczarować
spinspunspunkręcić, wirować
spitspit (spat)spit (spat)pluć
splitsplitsplitrozdzielić
spoilspoilt *spoilt *zepsuć
spreadspreadspreadrozproszyć
springsprang (sprung)sprungskakać
springsprung (sprang)sprungskakać
stickstuckstuckprzylepić
stingstungstungżądlić
stinkstank (stunk)stunkśmierdzieć, robić coś wyjątkowo źle
stringstrungstrungnizać, wiązać
sweepsweptsweptzamiatać
swimswamswumpływać
swingswungswungkiwać się
thrustthrustthrustdźgać, wciskać
upsetupsetupsetdenerwować, niepokoić
wedwed *wed *wziąć ślub
weepweptweptpłakać
wetwet *wet *moczyć

Czasowniki nieregularne — dwie takie same formy

Poniżej znajdziesz czasowniki nieregularne, które mają dwie takie same formy. Być może ich wyodrębnienie ułatwi Ci naukę.

Przejdź do tego kursu aby uczyć się ze zdjęć i filmów.

Forma teraźniejszaForma przeszłaImiesłów biernyZnaczenie
bleedbledbledkrwawić
breedbredbredhodować
burnburnt *burnt *spalić
clingclungclunglgnąć
creepcreptcreptskradać się, czołgać się
dealdealtdealtzawrzeć umowę, mieć do czynienia z
digdugdugkopać
dreamdreamt *dreamt *marzyć, śnić
dwelldwelt *dwelt *mieszkać
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
flingflungflungrzucać
interbreedinterbredinterbredkrzyżować
keepkeptkepttrzymać, zachować
kneelknelt *knelt *klękać
knitknit *knit (knitted)robić na drutach
leadledledpoprowadzić
leanleant *leant *opierać się
leapleapt *leapt *skoczyć
learnlearnt *learnt *uczyć się
meanmeantmeantmieć na myśli, znaczyć
meetmetmetspotkać
misleadmisledmisledzmylić
oversleepoversleptoversleptprzespać coś
pleadpled *pled *błagać
sitsatsatsiedzieć
sleepsleptsleptspać
slingslungslungpodwiesić
smellsmelt *smelt *odczuwać zapach, wydzielać zapach
speedsped *sped *pędzić
spellspelt *spelt *zaczarować
spinspunspunkręcić, wirować
spoilspoilt *spoilt *zepsuć
stickstuckstuckprzylepić
stingstungstungżądlić
stringstrungstrungnizać, wiązać
sweepsweptsweptzamiatać
swingswungswungkiwać się
wedwed *wed *wziąć ślub
weepweptweptpłakać
wetwet *wet *moczyć

Czasowniki oznaczone * można również odmieniać w sposób regularny (dodając na końcu -ed).

Czasowniki nieregularne — trzy identyczne formy

Poniżej znajdziesz czasowniki nieregularne, które mają trzy identyczne formy. Być może ich wyodrębnienie ułatwi Ci naukę.

Forma teraźniejszaForma przeszłaImiesłów biernyZnaczenie
beatbeatbeat (beaten)bić
betbet *bet *założyć się o coś
bidbidbidlicytować
broadcastbroadcastbroadcastnadawać
browbeatbrowbeatbrowbeatonieśmielać
burstburstburstrozrywać
bustbust *bust *pękać
castcastcastrzucać
costcostcostkosztować
cutcutcutciąć
fitfit *fit *pasować, mieścić się
forecastforecastforecastprzewidzieć, prognozować
hithithituderzyć
hurthurthurtzrobić krzywdę
inputinputinputwprowadzić
insertinsertinsertwstawić
letletletpozwolić
misreadmisreadmisreadnie zrozumieć
outbidoutbidoutbidprzelicytować
overcastovercastovercastzachmurzyć
presetpresetpresetnastawić
proofreadproofreadproofreadczytać korektę
putputputpołożyć
quitquit *quit *wyjść
readreadreadczytać
recastrecastrecastprzerobić, przeliczyć
resetresetresetprzestawiać, resetować
ridridridoczyścić, pozbyć się, uwalniać
setsetsetustawić
shedshedshedtracić, gubić
shutshutshutzamknąć
slitslitslitrozpruć
spitspit (spat)spit (spat)pluć
splitsplitsplitrozdzielić
spreadspreadspreadrozproszyć
thrustthrustthrustdźgać, wciskać
upsetupsetupsetdenerwować, niepokoić

Czasowniki oznaczone * można również odmieniać w sposób regularny (dodając na końcu -ed).

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały