Gramatyka angielska krok po kroku

Schemat tworzenia pytań

Pytania z inwersją w języku angielskim

Najpierw zobaczmy jak wygląda konstrukcja zdań twierdzących w wybranych czasach.

Budowa zdań twierdzących (w wybranych czasach)
CzasPodmiotOperator(y)Czasownik głównyReszta zdania
Present SimpleWe livein a big city.
Past SimpleThey wentto school.
Present Cont.Sheisreadinga book.
Past Cont.Youwerewaitingfor us.
Pres. Perf. SimpleIhaveopenedthe door.
Pres. Perf. Cont.Ithas beenrainingfor two hours.
Past Perf. SimpleHehadarrivedearlier.
Future SimpleTheywillcomelater.
Future Cont.Shewill bewaitingfor us.
Z czas. modalnymTheyshouldselltheir car.

Pytania w w języku angielskim tworzymy zamieniając miejscami podmiot i operator. Jesśli w zdaniu twierdzącym operator nie występuje (np. w czasie Present Simple), to w pytaniu wstawiamy operator przed podmiotem, tak jak w pozostałych czasach. Jeśli w zdaniu twierdzącym występują dwa operatory (np. w czasie Present Perfect Continuous), to w pytaniu podmiot wstawiamy pomiędzy te dwa operatory.

Budowa zdań pytających
CzasSłowo pytająceOperator(I)PodmiotOperator(II)Czasownik główny
Pres. SimpleWheredoyou live?
Past SimpleWheredidthey go?
Pres. Cont.Whatisshe reading?
Past Cont.Whowereyou waiting for?
Pres. Perf. SimpleWhathaveyou opened?
Pres. Perf. Cont.How longhasitbeenraining?
Past Perf. SimpleWhenhadhe arrived?
Future SimpleWhenwilthey come?
Future Cont.Whowillshebewaiting for?
Z czas. modalnymWhatshouldthey sell?

Pytania zamknięte (yes/no questions) mają taką samą budowę jak pytania otwarte. Różnią się tylko tym, że nie wstawiamy na początku słowa pytającego. Zaczynamy więc od operatora. Poza tym, szyk wyrazów sie nie zmienia.

Budowa zdań pytających zamkniętych
CzasOperator(I)PodmiotOperator(II)Czasownik głównyReszta zdania
Pres. SimpleDoyou livein a big city?
Past SimpleDidthey goto school?
Pres. Cont.Isshe readinga book?
Pres. Perf. Cont.Hasitbeenrainingfor a long time?
Z czas. modalnymShouldthey selltheir car?

Pytania bez inwersji w języku angielskim

Budowa zdań twierdzących (w wybranych czasach)
CzasPodmiotOperator(y)Czasownik głównyReszta zdania
Present SimpleWe livein a big city.
Past SimpleThey wentto school.
Present Cont.Sheisreadinga book.
Past Cont.Youwerewaitingfor us.
Pres. Perf. SimpleIhaveopenedthe door.
Pres. Perf. Cont.Theyhave beenlearningfor two hours.
Past Perf. SimpleThe letterhadarrivedearlier.
Future SimpleThe trainwillleavesoon.
Future Cont.The dinnerwill bewaitingfor us.

Pytania o podmiot (subject questions)

Pytania o podmiot tworzymy w inny sposób. Nie występuje tu inwersja, ale szyk zdania twierdzącego. W miejsce podmiotu wstawiamy słowo pytające.

Budowa pytań o podmiot
CzasSłowo pytająceOperator(y)Czasownik głównyReszta zdania
Present SimpleWho livesin a big city?
Past Simple wentto school?
Present Cont.isreadinga book?
Past Cont.waswaitingfor you?
Pres. Perf. Simplehasopenedthe door?
Pres. Perf. Cont.has beenlearningfor two hours?
Past Perf. SimpleWhathadarrivedearlier?
Future Simplewillleavesoon?
Future Cont.will bewaitingfor us?

Pytania pośrednie (indirect questions)

W pytaniach pośrednich, czyli zaczynających się od wyrażeń typu "Do you know...", "Can you tell me...", itp. również nie występuje inwersja, tylko szyk zdania twierdzącego.

Budowa pytań pośrednich
CzasWyrażenie wprowadzająceSłowo pytającePodmiotOperator(y)Czasownik głównyReszta zdania
Present SimpleCan you tell mewhereyou live? 
Present Cont.I'd like to knowwhatsheisreading. 
Pres. Perf. SimpleCould I askwhyyouhaveopenedthe door?
Pres. Perf. Cont.I wonderhow longtheyhave beenlearning. 

W pytaniach zamkniętych (yes/no questions) zamiast słowa pytającego wstawiamy spójnik "if" lub "whether". Poza tym, szyk wyrazów sie nie zmienia.

Budowa pytań pośrednich zamkniętych
CzasWyrażenie wprowadzająceIF/WHETHERPodmiotOperator(y)Czasownik głównyReszta zdania
Present SimpleCan I ask youif/whetheryou livein a big city?
Past Cont.I don't knowyouwerewaitingfor us.
Past Perf. SimpleI'm not surethe letterhadarrivedearlier.
Future SimpleI'd like t knowthe trainwillleavesoon.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały