Gramatyka angielska krok po kroku

Przysłówki w języku angielskim

Tworzenie przysłówków

Więszość przysłówków (adverbs) w języku angielskim tworzy się poprzez dodanie końcówki -ly do przymiotnika, np.

quick - quickly, slow - slowly, huge - hugely

szybki - szybko, wolny - wolno, ogromny - ogromnie

Jeżeli przymiotnik kończy się na -y, dodajemy końcówkę -ily, np.

happy - happily, easy - easily

szczęśliwy - szczęśliwie, łatwy - łatwo

Jeżeli przymiotnik kończy się na -ly, to przysłówek nie występuje. Musimy wówczas utworzyć wyrażenie przysłówkowe (adverbial phrase), np.

friendly - like a friend, silly - in a silly way

przyjazny - przyjaźnie, głupi - głupio

Niektóre przysłówki mają taką samą formę jak przymiotniki (np fast-szybki/szybko, early-wczesny/wcześnie), więc tylko z kontekstu możemy je rozpoznać, np.

He is a fast runner. He can run fast.

On jest szybkim biegaczem. On potrafi szybko biegać.

Uwaga! Niekiedy od przymiotnika pochodzą dwa przysłowki (np.hard-hard/hardly, near-near/nearly, late-late/lately) a ich znaczenie jest zupełnie inne.

He works very hard. - On pracuje bardzo ciężko.

He hardly works. - On prawie wcale nie pracuje.

I live near the centre. - Mieszkam blisko centrum.

He nearly missed the bus. - Prawie spóźnił się na autobus.

She arrived late. - Ona przyjechała późno.

I haven't seen him lately. Nie widziałem go ostatnio.

Przysłówkiem pochodzącym od przymiotnika good jest well.

You are a good driver. You drive very well.

Jesteś dobrym kierowcą. Prowadzisz bardzo dobrze.

Przykłady zdań z przysłówkami w języku angielskim

We took an early train, so we arrived early.

Wzięliśmy wczesny pociąg, więc przyjechaliśmy wcześnie.

I hardly know him, but I know that he works very hard.

Prawie go nie znam, ale wiem, że bardzo ciężko pracuje.

They lived happily ever aftter.

Żyli długo i szczęśliwie.

You did it very well.

Zrobiłeś to bardzo dobrze.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały