Gramatyka angielska krok po kroku

Daty i godziny

Miesiące po angielsku

Nazwy miesięcy po angielsku:

Warto zapamiętać:

 1. Nazwy miesięcy po angielsku piszemy z wielkiej litery.
 2. Z miesiącami używamy przedimka "in", np. We are going on holidays in July. — Jedziemy na wakacje w lipcu.
 3. Jeśli przed nazwą miesiąca występuje słówko "next" lub "last", to nie używamy już żadnego przyimka, np. I started work last November. — Zacząłem pracę w listopadzie zeszłego roku (dosłownie "w zeszłym listopadzie)
 4. Przed miesiącami z reguły nie używamy przedimka nieokreślonego ani określonego, czyli "a" i "the".
 5. W datach używamy przyimka "on", np. We met on January 6th / 6th January. — Spotkaliśmy się szóstego stycznia.

Dni tygodnia po angielsku

Poniżej przedstawiamy nazwy dni tygodnia po angielsku:

Zapamiętaj:

 1. Dni tygodnia piszemy z wielkiej litery.
 2. Przed nazwami dni tygodnia zazwyczaj nie występują przedimki określone i nieokreślone (the, a).
 3. Przed dniami tygodnia używamy przyimka "on", np. I had classes on Monday. — Miałem zajęcia w poniedziałek.
 4. Dni tygodnia mogą wystąpić w liczbie mnogiej, np. We always meet on Fridays. — Zawsze spotykamy się w piątki.
 5. Często z dniami tygodnia używamy słówka "every" — "każdy". Wtedy już nie wstawiamy zazwyczaj słówka "on", np. I go to the gym every Tuesday. — Chodzę na siłownię w każdy wtorek.

Godziny po angielsku

Istnieją dwa sposoby, aby zapytać o godzinę po angielsku:

 1. What's the time?
 2. What time is it?

Obydwa pytania znaczą "Która jest godzina?" Na oba z nich możemy odpowiedzieć np:

Jak widzimy na powyższym przykładzie, tę samą godzinę możemy wyrazić na dwa sposoby. Pierwszy z nich (ten thirty — dziesiąta trzydzieści) jest bardziej formalny. Drugi (half past ten — wpół do jedenastej) jest bardziej potoczny i częściej używany w brytyjskiej odmianie języka angielskiego.

Zapamiętaj:

 1. Wyrażenie "o'clock" odnosi się tylko do pełnych godzin.
 2. Po polsku mówimy "wpół do", natomiast po angielsku "half past" czyli dosłownie "pół po".
 3. W języku angielskim używamy zegara 12-godzinnego, czyli nie mówimy np. "godzina czternasta", ale "druga po południu".
 4. Używamy skrótów "a.m." w odniesieniu do godzin przed południem (6 a.m. — szósta rano) oraz "p.m." w odniesieniu do godzin po południu (2 p.m. — druga po południu)
 5. Z godzinami używamy przyimka "at" w znaczeniu "o"
  (I get up at seven a.m. — Wstaję o siódmej rano.)

Liczebniki

Liczebniki od 1 do 12

Link do całej listy liczebników

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały