Gramatyka angielska krok po kroku

Liczby po angielsku

Liczebniki główne po angielsku

Liczebniki od 1 do 12

Liczebniki od 13 do 19

Tworzymy regularnie, dodając końcówkę -teen (-naście). Należy tylko zwrócić uwagę na różnice w pisowni w przypadku "three - thirteen" oraz "five - fifteen".

Liczebniki od 20 do 99

Dziesiątki tworzymy regularnie dodając końcówkę -ty (-dziesiąt). Należy uważać na różnice w pisowni w przypadku "three - thirty", "four - forty" oraz "five - fifty". Pozostałe liczebniki (21, 22, itd.) tworzymy dodając jednostkę do dziesiątki i rozdzielając je myślnikiem. Nie występują tu żadne nieregularności.

Liczebniki powyżej 100

Złożone liczebniki rozdzielamy za pomocą słówka and (przed dziesiątkami i jednostkami) i przecinka (przed setkami)

W liczebnikach złożonych setki, tysiące, miliony etc., występują w liczbie pojedynczej, czyli po "hundred", "thousand" nie dodajemy końcówki -s, np.

two hundred students, five thousand years

dwóstu studentów, pięć tysięcy lat

Końcówę -s + of dodajemy jedynie przy bliżej niesprecyzowanych liczbach, np.

hundreds of people, thousands of years

setki ludzi, tysiące lat

Przykłady zdań z liczebnikami głównymi w języku angielskim

I've been here hundreds of times.

Byłem tu setki razy.

I have five broters and two sisters.

Mam pięciu braci i dwie siostry.

Three thousand people were waiting outside.

Trzy tysiące ludzi czekało na zewnątrz.

Liczebniki porządkowe, ułamki, daty w języku angielskim

Liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci...) tworzymy poprzez dodanie końcówki -th. Wyjątkiem są pierwsze trzy liczebniki, które są nieregularne. W przypadku dziesiątek, które kończą się na -y, trzeba pamiętać o zamianie -y na -ie. Należy też zwrócić uwagę na różnicę w pisowni w przypadku "five-fifth" (pięć-piąty), "nine-ninth" (dziewięć-dziewiąty) i "twelve-twelfth" (dwanaście-dwunasty). Liczebniki porządkowe zazwyczaj poprzedzane są przedimkiem określonym the.

Ułamki

Liczebniki porządkowe są wykorzystywane w tworzeniu ułamków, np.

1/3 - one third, 2/5 - two fifths, 3/10 - three tenths

jedna trzecia, dwie piąte, trzy dziesiąte (w ostatnich dwóch przypadkach jest liczba mnoga)

Wyjątkiem jest jedna druga (dosłownie: połowa), jedna czwarta i trzy czwarte (ćwiartka, trzy ćwiartki)

1/2 - a half, 1/4 - a quarter, 3/4 three quarters

Daty

Liczebniki porządkowe pojawiają się też w datach, np.

Przykłady zdań z liczebnikami porządkowymi w języku angielskim

This is the second time I've come here.

Jestem tu po raz drugi.

I'm telling you for the hundredth time: don't touch the red button!

Mówię ci po raz setny: nie dotykaj czerwonego guzika!

My birthday is on the 27th of February.

Moje urodziny są 27 lutego.

Liczebniki od 0 do 99 w języku angielskim

 Liczebniki główneLiczebniki porządkowe
0zerozero------
1onejedenfirstpierwszy
2twodwaseconddrugi
3threetrzythirdtrzeci
4fourczteryfourthczwarty
5fivepięćfifthpiąty
6sixsześćsixthszósty
7sevensiedemseventhsiódmy
8eightosiemeighthósmy
9ninedziewięćninthdziewiąty
10tendziesięćtenthdziesiąty
11elevenjedenaścieeleventhjedenasty
12twelvedwanaścietwelfthdwunasty
13thirteentrzynaściethirteenthtrzynasty
14fourteenczternaściefourteenthczternasty
15fifteenpiętnaściefifteenthpiętnasty
16sixteenszesnaściesixteenthszesnasty
17seventeensiedemnaścieseventeenthsiedemnasty
18eighteenosiemnaścieeighteenthosiemnasty
19nineteendziewiętnaścienineteenthdziewiętnasty
20twentydwadzieściatwentiethdwudziesty
21twenty-onedwadzieścia jedentwenty-firstdwudziesty pierwszy
22twenty-twodwadzieścia dwatwenty-seconddwudziesty drugi
23twenty-threedwadzieścia trzytwenty-thirddwudziesty trzeci
24twenty-fourdwadzieścia czterytwenty-fourthdwudziesty czwarty
25twenty-fivedwadzieścia piećtwenty-fifthdwudziesty piąty
26twenty-sixdwadzieścia sześćtwenty-sixthdwudziesty szósty
27twenty-sevendwadzieścia siedemtwenty-seventhdwudziesty siódmy
28twenty-eightdwadzieścia osiemtwenty-eighthdwudziesty ósmy
29twenty-ninedwadzieścia dziewięćtwenty-ninthdwudziesty dziewiąty
30thirtytrzydzieścithirtiethtrzydziesty
31thirty-onetrzydzieści jedenthirty-firsttrzydziesty pierwszy
32thirty-twotrzydzieści dwathirty-secondtrzydziesty drugi
33thirty-threetrzydzieści trzythirty-thirdtrzydziesty trzeci
34thirty-fourtrzydzieści czterythirty-fourthtrzydziesty czwarty
35thirty-fivetrzydzieści piećthirty-fifthtrzydziesty piąty
36thirty-sixtrzydzieści sześćthirty-sixthtrzydziesty szósty
37thirty-seventrzydzieści siedemthirty-seventhtrzydziesty siódmy
38thirty-eighttrzydzieści osiemthirty-eighthtrzydziesty ósmy
39thirty-ninetrzydzieści dziewięćthirty-ninthtrzydziesty dziewiąty
40fortyczterdzieścifortiethczterdziesty
41forty-oneczterdzieści jedenforty-firstczterdziesty pierwszy
42forty-twoczterdzieści dwaforty-secondczterdziesty drugi
43forty-threeczterdzieści trzyforty-thirdczterdziesty trzeci
44forty-fourczterdzieści czteryforty-fourthczterdziesty czwarty
45forty-fiveczterdzieści piećforty-fifthczterdziesty piąty
46forty-sixczterdzieści sześćforty-sixthczterdziesty szósty
47forty-sevenczterdzieści siedemforty-seventhczterdziesty siódmy
48forty-eightczterdzieści osiemforty-eighthczterdziesty ósmy
49forty-nineczterdzieści dziewięćforty-ninthczterdziesty dziewiąty
50fiftypiećdziesiątfiftiethpiećdziesiąty
51fifty-onepiećdziesiąt jedenfifty-firstpiećdziesiąty pierwszy
52fifty-twopiećdziesiąt dwafifty-secondpiećdziesiąty drugi
53fifty-threepiećdziesiąt trzyfifty-thirdpiećdziesiąty trzeci
54fifty-fourpiećdziesiąt czteryfifty-fourthpiećdziesiąty czwarty
55fifty-fivepiećdziesiąt piećfifty-fifthpiećdziesiąty piąty
56fifty-sixpiećdziesiąt sześćfifty-sixthpiećdziesiąty szósty
57fifty-sevenpiećdziesiąt siedemfifty-seventhpiećdziesiąty siódmy
58fifty-eightpiećdziesiąt osiemfifty-eighthpiećdziesiąty ósmy
59fifty-ninepiećdziesiąt dziewięćfifty-ninthpiećdziesiąty dziewiąty
60sixtysześćdziesiątsixtiethsześćdziesiąty
61sixty-onesześćdziesiąt jedensixty-firstsześćdziesiąty pierwszy
62sixty-twosześćdziesiąt dwasixty-secondsześćdziesiąty drugi
63sixty-threesześćdziesiąt trzysixty-thirdsześćdziesiąty trzeci
64sixty-foursześćdziesiąt czterysixty-fourthsześćdziesiąty czwarty
65sixty-fivesześćdziesiąt piećsixty-fifthsześćdziesiąty piąty
66sixty-sixsześćdziesiąt sześćsixty-sixthsześćdziesiąty szósty
67sixty-sevensześćdziesiąt siedemsixty-seventhsześćdziesiąty siódmy
68sixty-eightsześćdziesiąt osiemsixty-eighthsześćdziesiąty ósmy
69sixty-ninesześćdziesiąt dziewięćsixty-ninthsześćdziesiąty dziewiąty
70seventysiedemdziesiątseventiethsiedemdziesiąty
71seventy-onesiedemdziesiąt jedenseventy-firstsiedemdziesiąty pierwszy
72seventy-twosiedemdziesiąt dwaseventy-secondsiedemdziesiąty drugi
73seventy-threesiedemdziesiąt trzyseventy-thirdsiedemdziesiąty trzeci
74seventy-foursiedemdziesiąt czteryseventy-fourthsiedemdziesiąty czwarty
75seventy-fivesiedemdziesiąt piećseventy-fifthsiedemdziesiąty piąty
76seventy-sixsiedemdziesiąt sześćseventy-sixthsiedemdziesiąty szósty
77seventy-sevensiedemdziesiąt siedemseventy-seventhsiedemdziesiąty siódmy
78seventy-eightsiedemdziesiąt osiemseventy-eighthsiedemdziesiąty ósmy
79seventy-ninesiedemdziesiąt dziewięćseventy-ninthsiedemdziesiąty dziewiąty
80eightyosiemdziesiąteightiethosiemdziesiąty
81eighty-oneosiemdziesiąt jedeneighty-firstosiemdziesiąty pierwszy
82eighty-twoosiemdziesiąt dwaeighty-secondosiemdziesiąty drugi
83eighty-threeosiemdziesiąt trzyeighty-thirdosiemdziesiąty trzeci
84eighty-fourosiemdziesiąt czteryeighty-fourthosiemdziesiąty czwarty
85eighty-fiveosiemdziesiąt piećeighty-fifthosiemdziesiąty piąty
86eighty-sixosiemdziesiąt sześćeighty-sixthosiemdziesiąty szósty
87eighty-sevenosiemdziesiąt siedemeighty-seventhosiemdziesiąty siódmy
88eighty-eightosiemdziesiąt osiemeighty-eighthosiemdziesiąty ósmy
89eighty-nineosiemdziesiąt dziewięćeighty-ninthosiemdziesiąty dziewiąty
90ninetydziewięćdziesiątninetiethdziewięćdziesiąty
91ninety-onedziewięćdziesiąt jedenninety-firstdziewięćdziesiąty pierwszy
92ninety-twodziewięćdziesiąt dwaninety-seconddziewięćdziesiąty drugi
93ninety-threedziewięćdziesiąt trzyninety-thirddziewięćdziesiąty trzeci
94ninety-fourdziewięćdziesiąt czteryninety-fourthdziewięćdziesiąty czwarty
95ninety-fivedziewięćdziesiąt piećninety-fifthdziewięćdziesiąty piąty
96ninety-sixdziewięćdziesiąt sześćninety-sixthdziewięćdziesiąty szósty
97ninety-sevendziewięćdziesiąt siedemninety-seventhdziewięćdziesiąty siódmy
98ninety-eightdziewięćdziesiąt osiemninety-eighthdziewięćdziesiąty ósmy
99ninety-ninedziewięćdziesiąt dziewięćninety-ninthdziewięćdziesiąty dziewiąty

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały