Gramatyka angielska krok po kroku

Rzeczowniki w języku angielskim

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku zngielskim wyróżniamy rzeczowniki policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable). Rzeczowniki policzalne to takie, które można policzyć (np. jabłko, zeszyt, dom, dziewczyna) i w związku z tym mają one liczbę mnogą (dwa jabłka, trzy zeszyty, kilka domów, wiele dziewczyn). Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie możemy policzyć. Należą do nich substancje (np. woda, srebro, piasek) oraz rzeczowniki abstrakcyjne (np. muzyka, praca, miłość). Rzeczowniki niepoliczalne nie występują w liczbie mnogiej.

Przedimki łączące się z rzeczownikami policzalnymi

 PrzedimekPrzykład zdaniaPolskie tłumaczenie
l.poj.a, anA cat is an animal.Kot jest zwierzęciem.
theWhere is the cat?Gdzie jest kot?
this, that (ten, tamten)I like this dress, but I don't like that shirt.Podoba mi się ta sukienka, ale nie podoba mi się tamta koszula.
zaimek dzierżawczy (my, your, etc.)My bag is black and your bag is brown.Moja torba jest czarna, a twoja torba jest brązowa.
l.mn.przedimek zerowy -I have -blue eyes.Mam niebieskie oczy.
theThe people who live next door are very friendly.Ludzie, którzy mieszkają obok nas są bardzo przyjaźni.
these, those (te, tamte)I like these dresses, but I don't like those shirts.Podobają mi się te sukienki, ale nie podobają mi się tamte koszule.
zaimek dzierżawczy (my, your, etc.)My shoes are black and your shoes are brown.Moje buty są czarne, a twoje buty są brązowe.
some (trochę)There are some books on the table.Na stole są jakieś książki.
a few (kilka)I have a few good friends.Mam kilku dobrych przyjaciół.
a lot of, lots of, plenty of (dużo)I have a lot of English dictionaries.Mam dużo słowników angielskich.
many (dużo - w zdaniach przeczących i pytaniach)Do you have many friends?Czy masz dużo przyjaciół?
liczebnik (two, three, etc.)I have two cats and three dogs.Mam dwa koty i trzy psy.
any (jakieś - w pytaniach)Are there any people?Czy są tam jacyś ludzie?.

Przedimki łączące się z rzeczownikami niepoliczalnymi

 PrzedimekPrzykład zdaniaPolskie tłumaczenie
l.poj.przedimek zerowy -- Water is necessary for - survival.Woda jest potrzebna do przeżycia.
theThe mineral water we bought is very tasty.Woda mineralna, którą kupiliśmy jest bardzo zmaczna.
this, that (ten, tamten)I like this music.Podoba mi się ta muzyka.
zaimek dzierżawczy (my, your, etc.)My tea is very tasty.Moja herbata jest bardzo smaczna.
some (trochę)There is some juice in the bottle.W butelce jest trochę soku.
a little (trochę)We have a little time.Mamy trochę czasu.
a lot of, lots of, plenty of (dużo)We have plenty of time.Mamy dużo czasu.
much (dużo - w zdaniach przeczących i pytaniach)Ther isn't much sugar.Nie ma dużo cukru.
any (jakiś - w pytaniach)Is there any milk?Czy jest jakieś mleko?.

Uwaga!!! Niektóre rzeczowniki mogą być policzalne lub niepoliczalne, w zależności od kontekstu. Oto kilka typowych przykładów:

I like coffee.

Lubię kawę.

Can I have two coffees, please?

Czy mogę prosić dwie kawy?

Uwaga!!! Niektóre rzeczowniki w języku polskim są traktowane jako policzalne, natomiast w angielskim nie, np. news (wiadomość), advice (rada), information (informacja), furniture (meble), luggage (bagaż), bread (chleb), money (pieniądze). Są to wszystko rzeczowniki niepoliczalne, czyli takie, które nie mają liczby mnogiej. W takim wypadku, jeśli chcemy powiedzieć, że mamy na myśli jednostkę, np. jedną informację lub jedną sztukę bagażu, używamy przed rzeczownikiem wyrażenia typu a piece of, an item of, co można przetłumaczyć jako "sztuka", "jednostka".

He gave me good advice.

Dał mi dobrą radę.

He gave me a piece of advice.

Dał mi (jedną) radę.

Przykłady zdań z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

I had a lot of luggage when I was going to England.

Miałem dużo bagażu, kiedy jechałem do Anglii.

How many pieces of luggage do you want to check in?

Ile sztuk bagaży chcesz odprawić?

Paper is made of wood.

Papier robi się z drewna.

Can you buy me a paper?

Czy możesz kupić mi gazetę?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały