Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Past Perfect

Czas zaprzeszły prosty. Czasu Past Perfect Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Perfect Simple
PodmiotOperator (HAD)Czasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Ihadseenthat film before.Ja widziałem wcześniej ten film.
YouTy widziałeś wcześniej ten film.
HeOn widział wcześniej ten film.
SheOna widziała wcześniej ten film.
ItOno widziało wcześniej ten film.
WeMy widzieliśmy wcześniej ten film.
YouWy widzieliście wcześniej ten film.
TheyOni widzieli wcześniej ten film.

Orzeczenie składa się z dwóch wyrazów: czasownika posiłkowego (operatora) had, oraz czasownika głównego w trzeciej formie. W przypadku czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. Forma czasownika głównego i operatora jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy operatora.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Perfect Simple
Podmiot + operatorCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
I'dseenthat film before.Ja widziałem wcześniej ten film.
You'dTy widziałeś wcześniej ten film.
He'dOn widział wcześniej ten film.
She'dOna widziała wcześniej ten film.
It'dOno widziało wcześniej ten film.
We'dMy widzieliśmy wcześniej ten film.
You'dWy widzieliście wcześniej ten film.
They'dOni widzieli wcześniej ten film.

Uwaga! Skrócona forma 'd może też pochodzić od operatora would. Czy jest to had, czy would rozpoznajemy po formie czasownika głównego.

she'd (had) finished (ona skończyła), she'd (would) finish (ona skończyłaby)

Zasady pisowni czasowników regularnych

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, w trzeciej formie dodajemy tylko -d.

believe - believed, improve - improved

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

stop - stopped, travel - travelled

Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i.

reply - replied, hurry - hurried

Czas Past Perfect jest odpowiednikiem czasu Present Perfect w przeszłości. Porównaj te dwa przykłady.

I'm not hungry. I've already had dinner.

Nie jestem głodny. Jadłem już obiad.

I wasn't hungry. I'd already had dinner.

Nie byłem głodny. Jadłem już (wcześniej) obiad.

Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
justwłaśnieShe wasn't at home. She had just left.Nie było jej w domu. Właśnie wyszła.
alreadyjużI'd already heard about Past Perfect, so it wasn't anything new for me.Już słyszałem o Past Perfect, więc nie było to dla mnie nic nowego.
sinceod (jakiegoś momentu)He spoke good English because he'd lived in the USA since 1980.On mówił dobrze po angielsku, ponieważ mieszkał w USA od 1980.
forprzez (jakiś czas)When we got married, we had known each other for two years.Kiedy się pobraliśmy, znaliśmy się już przez dwa lata.
everkiedykolwiek (pytania)Had you ever been to America before?Czy kiedykolwiek byłeś wcześniej w Ameryce?
nevernigdy (przeczenia)I trusted Robert because he had never let me down.Ufałem Robertowi, ponieważ nigdy mnie nie zawiódł.

Przykłady zdań w Past Perfect

She'd just finished talking on the phone when the guests arrived.

Ona właśnie skończyła rozmawiać przez telefon, kiedy przyjechali goście.

We'd learned English for two years before we moved to England.

uczyliśmy się angielskiego przez dwa lata zanim przeprowadziliśmy się do Anglii.

Ania had already passed her FCE exam, when she was offered a job in a multinational company.

Ania już zdała swój egzamin FCE, gdy zaoferowano jej pracę w międzynarodowej firmie.

Zdania przeczące w czasie Past Perfect

Zdania przeczące w czasie Past Perfect Simple tworzymy poprzez dodanie "NOT" do operatora. W przeczeniach możemy stosować formę pełną "HAD NOT", "WERE NOT", a także formę skróconą "HADN'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Simple (forma pełna)
Os.Operator (HAD)PrzeczenieCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie znaczenie
Ihadnotbeenthere before.Ja nie byłem tam wcześniej.
YouTy nie byłeś tam wcześniej.
HeOn nie był tam wcześniej.
SheOna nie była tam wcześniej.
ItOno nie było tam wcześniej.
WeMy nie byliśmy tam wcześniej.
YouWy nie byliście tam wcześniej.
TheyOni nie byli tam wcześniej.

Można oczywiście uzywać skróconej formy operatora.

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Simple (forma skrócona)
Os.Operator + przeczenieCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie znaczenie
Ihadn'tbeenthere before.Ja nie byłem tam wcześniej.
YouTy nie byłeś tam wcześniej.
HeOn nie był tam wcześniej.
SheOna nie była tam wcześniej.
ItOno nie było tam wcześniej.
WeMy nie byliśmy tam wcześniej.
YouWy nie byliście tam wcześniej.
TheyOni nie byli tam wcześniej.

Ponieważ w języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń, przy wyrazie never nie dodajemy juz not.

I'd never heard about Past Perfect before.

Nigdy wcześniej nie słyszałem o czasie Past Perfect.

Zastosowanie Past Perfect — Przykłady

I hadn't spoken English at all before I joined XYZ language school.

Nie mówiłem po angielsku ani trochę zanim zapisałem się do szkoły językowej XYZ.

It had not rained for three weeks, so the ground was very dry.

Nie padało od trzech tygodni, więc ziemia była bardzo sucha.

They hadn't finished their English course when they decided to go to England.

Oni jeszcze nie skończyli swojego kursu angielskiego, kiedy zdecydowali się pojechać do Anglii.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Perfect

Pytania w czasie Past Perfect Simple tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Perfect Simple
Słowo pytająceOperator (HAD)PodmiotCzasownik +ed /III formaPolskie tłumaczenie
How longhadIbeen there?Jak długo ja tam byłem?.
youJak długo ty tam byłeś?
heJak długo on tam był?
sheJak długo ona tam była?
itJak długo ono tam było?
weJak długo my tam byliśmy?
youJak długo wy tam byliście?
theyJak długo oni tam byli?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Past Perfect Simple
Operator (HAD)PodmiotCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
HadIbeenthere long?Czy ja tam byłem długo?.
youCzy ty tam byłeś długo?
heczy on tam był długo?
sheCzy ona tam była długo?
itCzy ono tam było długo?
weCzy my tam byliśmy długo?
youczy wy tam byliście długo?
theyCzy oni tam byli długo?

W odpowiedzi uzywamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Had you learned English for a long time? Yes, I had. / No, I hadn't.

Czy ty uczyłeś się angielskiego od dawna? Tak, uczyłem się. / Nie, nie uczyłem się.

Budowa zdań w Past Perfect — Przykłady

How long had you lived in the city before you moved to the country?

Jak długo mieszkałeś w mieście zanim przeprowadziłes się na wieś?

Had Ola already passed her FCE exam when she started working here?

Czy Ola zdała juz egzamin FCE kiedy zaczynała tu pracować?

How long had your parents known each other when they got married?

Jak długo znali się twoi rodzice, gdy wzięli ślub?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały