Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Future Simple

Czas przyszły prosty. Czasu Future Simple używamy,gdy chcemy wyrazić:

Zdania twierdzące w czasie Future Simple

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Simple
PodmiotOperator (WILL)CzasownikReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwillopenthe window.Ja otworzę okno.
YouTy otworzysz okno.
HeOn otworzy okno.
SheOna otworzy okno.
ItOno otworzy okno.
WeMy otworzymy okno.
YouWy otworzycie okno.
TheyOni otworzą okno.

Orzeczenie składa się z dwóch wyrazów: czasownika posiłkowego (operatora) will, oraz czasownika głównego w podstawowej formie. Forma czasownika głównego i operatora jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy operatora.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Simple
PodmiotOperator ('LL)CzasownikReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
I'llopenthe window.Ja otworzę okno.
YouTy otworzysz okno.
HeOn otworzy okno.
SheOna otworzy okno.
ItOno otworzy okno.
WeMy otworzymy okno.
YouWy otworzycie okno.
TheyOni otworzą okno.
Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
tomorrowjutroI'll see you tomorrow.Zobaczę się z tobą jutro.
next week (month, year, etc.)w przyszłym tygodniu (miesiącu, roku, etc.)He will phone next week.On zadzwoni w przyszłym tygodniu.
in an hour (ten minutes, etc.)za godzinę (10 minut, etc.)The boss will talk to you in an hour.Szef porozmawia z wami za godzinę.
soonniedługoI will finish my homework soon.Niedługo skończę moje zadanie domowe.

Przykłady zdań w czasie Future Simple

A: I think there's someone at the door. B: OK, I'll go and check.

A: Wydaje mi się, że ktoś puka do drzwi. B: OK, pójdę sprawdzić.

I will help you with your English if you want.

Pomogę ci w angielskim, jeśli chcesz.

I think I will go to Australia this year, but I'm not sure yet.

Myślę, że pojadę do Australii w tym roku, ale nie jestem jeszcze pewien.

I will never talk to you again if you do this.

Nie będę z tobą rozmawiać jeśli to zrobisz.

I'm sure you'll pass your FCE exam. You've been studying hard.

Na pewno zdasz egzamin FCE. Uczysz się bardzo dużo.

Zdania przeczące w czasie Future Simple

Zdania przeczące w czasie Future Simple tworzymy poprzez dodanie "NOT" do operatora "WILL". W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WILL NOT", a także skróconą "WON'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Simple (forma pełna)
PodmiotOperator (WILL)PrzeczenieCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
IwillnotwatchTV today.Ja nie będę oglądać telewizji dzisiaj.
YouTy nie będziesz oglądać telewizji dzisiaj.
HeOn nie będzie oglądać telewizji dzisiaj.
SheOna nie będzie oglądać telewizji dzisiaj.
ItOno nie będzie oglądać telewizji dzisiaj.
WeMy nie będziemy oglądać telewizji dzisiaj.
YouWy nie będziecie oglądać telewizji dzisiaj.
TheyOni nie będą oglądać telewizji dzisiaj.
Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Simple (forma skrócona)
PodmiotOperator+przeczenieCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwon'twatchTV today.Ja nie będę oglądać telewizji dzisiaj.
YouTy nie będziesz oglądać telewizji dzisiaj.
HeOn nie będzie oglądać telewizji dzisiaj.
SheOna nie będzie oglądać telewizji dzisiaj.
ItOno nie będzie oglądać telewizji dzisiaj.
WeMy nie będziemy oglądać telewizji dzisiaj.
YouWy nie będziecie oglądać telewizji dzisiaj.
TheyOni nie będą oglądać telewizji dzisiaj.

W języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń. Wyraz never sam w sobie zawiera już przeczenie, więc nie dodajemy już not do operatora.

I will never do it again.

Nigdy więcej tego nie zrobię.

Uwaga! Zwróć uwagę, jak tworzy się przeczenie w poniższym zdaniu:

I think he will call soon.

Sądę, że on niedługo zadzwoni.

I don't think he will call soon.

Nie sądę, że on niedługo zadzwoni.

W zdaniach wyrażających przypuszczenie (zaczynających się od "I think...", "I suppose...", etc.) przeczenie dodajemy do czasownika wyrażającego przypuszczenie, a nie do "will".

Zastosowanie czasu Future Simple — Przykłady

I won't do it again, I promise.

Nie zrobię tego więcej, obiecuję.

She won't help you, because she doesn't know how.

Ona nie pomoże ci, bo nie wie jak.

I will never leave you.

Nigdy cię nie opuszczę.

The English class will not start until the teacher comes.

Zajęcia z angielskiego nie zaczną się dopóki nie przyjdzie nauczyciel.

I don't suppose it will rain today.

Nie przypuszczam, że będzie dziś padać.

Pytania i odpowiedzi w czasie Future Simple

Pytania w czasie Future Simple tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Future Simple
Słowo pytająceOperator (WILL)PodmiotCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WhatwillIdonow?Co ja teraz zrobię?
youCo ty teraz zrobisz?
heCo on teraz zrobi?
sheCo ona teraz zrobi?
itCo ono teraz zrobi?
weCo my teraz zrobimy?
youCo wy teraz zrobicie?
theyCo oni teraz zrobią?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Future Simple
Operator (WILL)PodmiotCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WillIseeher tonight?Czy ja zobaczę się z nią wieczorem?
youCzy ty zobaczysz się z nią wieczorem?
heCzy on zobaczy się z nią wieczorem?
sheCzy ona zobaczy się z nią wieczorem?
itCzy ono zobaczy się z nią wieczorem?
weCzy my zobaczymy się z nią wieczorem?
youCzy wy zobaczycie się z nią wieczorem?
theyCzy oni zobaczą się z nią wieczorem?

W odpowiedzi uzywamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Will you help me? Yes, I will. / No, I won't.

Czy pomozesz mi? Tak, pomogę. / Nie, nie pomogę.

Uwaga! Zwróć uwagę, jak tworzy się pytanie do poniższego zdania:

I think he will call soon.

Sądę, że on niedługo zadzwoni.

Do you think he will call soon?

Czy sądzisz, że on niedługo zadzwoni?

W przypadku zdań wyrażających przypuszczenie (zaczynających się od "I think...", "I suppose...", etc.) inwersja jest w pierwszej części pytania, natomiast w drugiej części jest szyk zdania twierdzącego.

Uwaga! W pytaniach wyrażających propozycje, "WILL" zamieniamy na "SHALL".

Shall I help you?

Czy pomóc ci?

Pytania Future Simple — Przykłady

Will you help me with my English homework?

Czy pomożesz mi zrobić zadanie z angielskiego?

Shall we go for a walk?

Czy pójdziemy na spacer?

Do you think it will rain today?

Czy myślisz, że będzie dziś padać?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały