Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące

Schemat tworzenia zdań twierdzących

PodmiotOperator (BE)Czasownik +ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iamreadingan interesing book.Ja czytam ciekawą książkę.
YouareTy czytasz ciekawą książkę.
HeisOn czyta ciekawą książkę.
SheOna czyta ciekawą książkę.
ItOno czyta ciekawą książkę.
WeareMy czytamy ciekawą książkę.
YouWy czytacie ciekawą książkę.
TheyOni czytają ciekawą książkę.

Oczywiście w miejsce podmiotu możemy wstawić imię konkretnej osoby i tak np. zamiast

She is reading an interesing book.

możemy powiedzieć

Marta is reading an interesing book.

Marta (w tej chwili) czyta ciekawą książkę.

Jak widzimy, orzeczenie składa się z dwóch wyrazów: czasownika posiłkowego (operatora) be, który jest odmieniany (I am, you are, etc.), oraz czasownika głównego z końcówką -ing, który jest taki sam dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy operatora.

I'm reading = I am reading (ja czytam), he's reading = he is reading (on czyta)

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, to -e znika w formie ciągłej.

write - writing, come - coming, take - taking

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

swim - swimming, begin - beginning, travel - travelling

Niektóre często używane określenia czasu

Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
nowterazWe are learning English now.Uczymy się teraz angielskiego.
currentlyobecnieI'm currently working on an important project.Obecnie pracuję nad ważnym projektem.
these daysw tych dniachAnia is studying hard these days.Ania dużo się uczy w tych dniach.
todaydzisiajThey're going to school by bus today.oni dzisiaj jadą do szkoły autobusem.
this week (month, year)w tym tygodniu (miesiącu, roku)We're going to London this week.Jedziemy do Londynu w tym tygodniu.
tomorrowjutroI'm starting my English course tomorrow.Jutro zaczynam mój kurs angielskiego.
next week (month, etc.)w przyszłym tygodniu (miesiącu, etc.)You are flying to Australia next week.W przyszłym tygodniu lecisz do Australii.

Niektóre czasowniki nie występuja z reguły w formie ciągłej. Są to czasowniki opisujące stany (np. know - wiedzieć, understand - rozumieć, need - potrzebować), uczucia (np. like - lubić, love - kochać, hate - nienawidzieć), oraz tzw. czasowniki percepcji (np. see - widzieć, hear - słyszeć).

Now I understand. Teraz rozumiem.

Przykłady

She's taking a shower.

Ona bierze prysznic.

Your English is improving.

Twój angielski się poprawia.

Ania is learning English at the moment.

Ania uczy się w tej chwili angielskiego.

Robert is playing tennis with his friend tomorrow.

Robert jutro gra w tenisa z kolegą.

We're going to the cinema tonight.

Idziemy do kina dziś wieczorem.

Zdania przeczące w czasie Present Continuous

Schemat tworzenia zdań przeczących

Os.Operator (BE)PrzeczenieCzasownik + ingReszta zdaniaPolskie znaczenie
Iamnotlisteningto the radio now.Ja nie słucham teraz radia.
YouareTy nie słuchasz teraz radia.
HeisOn nie słucha teraz radia.
SheOna nie słucha teraz radia.
ItOno nie słucha teraz radia.
WeareMy nie słuchamy teraz radia.
YouWy nie słuchacie teraz radia.
TheyOni nie słuchają teraz radia.

Można oczywiście uzywać skróconej formy operatora.

I am not working. = I'm not working. Nie pracuję.

She is not running. = She isn't running. Ona nie biegnie.

Przykłady

I'm not waiting for anybody.

Nie czekam na nikogo.

Ania and Marta are not watching TV.

Ania i Marta nie oglądają telewizji.

It is not raining today.

Dzisiaj nie pada deszcz.

We aren't going out tonight.

Nie wychodzimy dziś wieczorem.

Pytania i odpowiedzi w czasie Present Continuous

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Zdanie twierdzące

Adam is reading an interesting book.

Adam czyta ciekawą książkę.

Pytanie

Is Adam reading an interesting book?

Czy Adam czyta ciekawą książkę?

Schemat tworzenia pytań

Słowo pytająceOperator (BE)PodmiotCzasownik +ingPolskie tłumaczenie
WhatamIreading?Co ja czytam?.
areyouCo ty czytasz?
IsheCo on czyta?
sheCo ona czyta?
itCo ono czyta?
AreweCo my czytamy?
youCo wy czytacie?
theyCo oni czytają?

Pytania zamknięte to takie, na które możemy odpowiedzieć TAK lub NIE. (np. Lubisz grać w koszykówkę?)

W tego typu pytaniach na początku nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where").

Are you learning English at the moment?

Czy ty uczysz się angielskiego w tej chwili?

W odpowiedzi używamy słowa Yes lub No i formy operatora zgodnej z osobą.

Yes, I am. / No, I'm not.

Tak, uczę się. / Nie, nie uczę się.

Kolejny przykład

Is she waiting for us?

Czy ona na nas czeka?

Yes, she is. / No, she isn't.

Tak, czeka. / nie, nie czeka.

Przykłady

Where are you going?

Dokąd idziesz?

Is Marta going to her language school this afternoon?

Czy Marta idzie do swojej szkoły językowej dzisiaj po południu?

What are they doing tonight?

Co oni robią dziś wieczorem?

Is my English improving?

Czy mój angielski się poprawia?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały