Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Past Perfect Continuous

Czas zaprzeszły ciągły. Czasu Past Perfect Continuous używamy, gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous
PodmiotOperator (HAD+BEEN)Czasownik +ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Ihad beenworkingin the garden.Ja pracowałem w ogrodzie.
YouTy pracowałeś w ogrodzie.
HeOn pracował w ogrodzie.
SheOna pracowała w ogrodzie.
ItOno pracowało w ogrodzie.
WeMy pracowaliśmy w ogrodzie.
YouWy pracowaliście w ogrodzie.
TheyOni pracowali w ogrodzie.

Orzeczenie składa się z trzech wyrazów: czasowników posiłkowych (operatorów) had i been, oraz czasownika głównego z końcówką -ing. Forma czasownika głównego i operatora jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy pierwszego operatora ('d been zamiast had been).

Czas Past Perfect Continuous jest odpowiednikiem czasu Present Perfect Continuous w przeszłości. Porównaj te dwa przykłady.

I'm exhausted. I've been swimming for two hours.

Jestem wyczerpany. Pływałem przez dwie godziny.

I was exhausted. I'd been swimming for two hours.

Byłem wyczerpany. Pływałem (wcześniej) przez dwie godziny.

Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
sinceod (jakiegoś momentu)He spoke good English because he'd been learning it since primary school.On mówił dobrze po angielsku, ponieważ uczył się go od szkoły podstawowej.
forprzez (jakiś czas)When we got married, we had been going out for two years.Kiedy się pobraliśmy, chodziliśmy ze sobą już przez dwa lata.

Przykłady zdań w Past Perfect Continuous

She'd been waiting for the bus for 30 minutes, when it finally arrived.

Ona czekała na autobus przez 30 minut, kiedy on wreszcie przyjechał.

We'd been studying in XYZ school of English for two years before we moved to England.

Uczyliśmy w szkole językowej XYZ przez dwa lata zanim przeprowadziliśmy się do Anglii.

Magda had been living in the USA for a month, when she was offered a job in a multinational company.

Magda mieszkała w USA od miesiąca, gdy zaoferowano jej pracę w międzynarodowej firmie.

Zdania przeczące w czasie Past Perfect Continuous

Zdania przeczące w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie "NOT" do operatora "HAD". W przeczeniach możemy stosować formę pełną "HAD NOT", a także skróconą "HADN'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Simple (forma pełna)
Os.Operator (HAD)PrzeczenieOperator (BEEN)Czasownik +ingPolskie znaczenie
Ihadnotbeenlistening.Ja nie słuchałem.
YouTy nie słuchałeś.
HeOn nie słuchał.
SheOna nie słuchała.
ItOno nie słuchało.
WeMy nie słuchaliśmy.
YouWy nie słuchaliście.
TheyOni nie słuchali.

Można oczywiście uzywać skróconej formy operatora "HAD".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Simple (forma skrócona)
Os.Operator (HAD) + przeczenieOperator (BEEN)Czasownik +ingPolskie znaczenie
Ihadn'tbeenlistening.Ja nie słuchałem.
YouTy nie słuchałeś.
HeOn nie słuchał.
SheOna nie słuchała.
ItOno nie słuchało.
WeMy nie słuchaliśmy.
YouWy nie słuchaliście.
TheyOni nie słuchali.

Przykładowe zdania w angielskim czasie Past Perfect Continuous

You couldn't answer the questions correctly because you hadn't been listening to the instructions.

Nie potrafiłeś odpowiedzieć na pytania, ponieważ nie słuchałeś instrukcji.

It had not been raining for three weeks, so the ground was very dry.

Nie padało od trzech tygodni, więc ziemia była bardzo sucha.

They hadn't been learning English long when they decided to go to England.

Oni nie uczyli się długo angielskiego, kiedy zdecydowali się pojechać do Anglii.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Perfect Continuous

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator "HAD".

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Perfect Continuous
Słowo pytająceOperator (HAD)PodmiotOperator (BEEN)Czasownik +ingPolskie tłumaczenie
How longhadIbeenwaiting?Jak długo ja czekałem?.
youJak długo ty czekałeś?
heJak długo on czekał?
sheJak długo ona czekała?
itJak długo ono czekało?
weJak długo my czekaliśmy?
youJak długo wy czekaliście?
theyJak długo oni czekali?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Perfect Continuous
Operator (HAD)PodmiotOperator (BEEN)Czasownik +ingreszta zdaniaPolskie tłumaczenie
HadIbeenwaitingfor a long time?Czy ja czekałem długo?.
youCzy ty czekałeś długo?
heCzy on czekał długo?
sheCzy ona czekała długo?
itCzy ono czekało długo?
weCzy my czekaliśmy długo
youCzy wy czekaliście długo?
theyCzy oni czekali długo?

W odpowiedzi uzywamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Had you been learning English for a long time? Yes, I had. / No, I hadn't.

Czy ty uczyłeś się angielskiego od dawna? Tak, uczyłem się. / Nie, nie uczyłem się.

Zastosowanie Past Perfect Continuous —Przykłady

How long had you been living in the city before you moved to the country?

Jak długo mieszkałeś w mieście zanim przeprowadziłes się na wieś?

Had Ola been working long before she got a promotion?

Czy Ola długo pracowała zanim dostała awans?

How long had you been going out when they got married?

Jak długo chodziliście ze sobą, gdy wzięliście ślub?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały