Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Future Perfect Continuous

Czasu Future Perfect Continuous używamy,gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect Continuous

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Perfect Continuous (forma pełana)
PodmiotOperator (WILL+HAVE+BEEN)Czasownik+ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwill have beenlearningEnglish for 3 years by June.W czerwcu miną trzy lata, jak ja uczę się angielskiego.
YouW czerwcu miną trzy lata, jak ty uczysz się angielskiego.
HeW czerwcu miną trzy lata, jak on uczy się angielskiego.
SheW czerwcu miną trzy lata, jak ona uczy się angielskiego.
ItW czerwcu miną trzy lata, jak ono uczy się angielskiego.
WeW czerwcu miną trzy lata, jak my uczymy się angielskiego.
YouW czerwcu miną trzy lata, jak wy uczycie się angielskiego.
TheyW czerwcu miną trzy lata, jak oni uczą się angielskiego.

Orzeczenie składa się z czterech wyrazów: czasowników posiłkowych (operatorów) will, have, been oraz czasownika głównego z końcówką -ing. Forma czasownika głównego i operatorów jest taka sama dla wszystkich osób.

Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
bydo/przedBy 6 o'clock I'll have been working for ten hours.Do szóstej minie 10 godzin jak pracuję.
forprzezSoon he will have been talking on the phone for two hours.Dosłownie: On niedługo będzie rozmawiał przez telefon przez dwie godziny. (W wolnym tłumaczeniu: Niedługo miną dwie godziny, jak on rozmawia przez telefon.)

Przykłady

By the end of this month I will have been living in Wrocław for five years.

Pod koniec tego miesiąca minie pięć lat, jak mieszkam we Wrocławiu.

By 12 o'clock they will have been swimming for half an hour.

Do 12 minie pół godziny od czasu, kiedy oni zaczęli pływać.

Zdania przeczące w czasie Future Perfect Continuous

Zdania przeczące w czasie Future Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie "NOT" pomiędzy operator "WILL" i "HAVE". W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WILL NOT", a także skróconą "WON'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Perfect Continuous
PodmiotOperator (WILL)PrzeczenieOperator (HAVE)Operator (BEEN)Czasownik+ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwillnothavebeenlivinghere by April.Do kwietnia nie będę tu już mieszkać.
YouDo kwietnia nie będziesz tu już mieszkać.
HeOn do kwietnia nie będzie tu już mieszkać.
SheOna do kwietnia nie będzie tu już mieszkać.
ItOno do kwietnia nie będzie tu już mieszkać.
WeMy do kwietnia nie będziemy tu już mieszkać.
YouWy do kwietnia nie będziecie tu już mieszkać.
TheyOni do kwietnia nie będą tu już mieszkać.

Oczywiście możemy użyć formy skróconej operatora (won't have been).

Przykłady

I won't have been working here by the end of this year.

Do końca roku nie będę tu pracować.

She won't have been studying by then.

Do tego czasu ona nie będzie już studiowała.

Pytania i odpowiedzi w czasie Future Perfect Continuous

Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator "WILL".

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Future Perfect Continuous
Słowo pytająceOperator (WILL)PodmiotOperatory (HAVE BEEN)Czasownik głównyPolskie tłumaczenie
How longwillIhave beenstudying?Jak długo ja będę studiować?
youJak długo ty będziesz studiować?
heJak długo on będzie studiować?
sheJak długo ona będzie studiować?
itJak długo ono będzie studiować?
weJak długo my będziemy studiować?
youJak długo wy będziecie studiować?
theyJak długo oni będą studiować?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "when") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Future Perfect Continuous
Operator (WILL)PodmiotOperatory (HAVE BEEN)Czasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WillIhave beenlivinghere by the end of May?Czy ja będę tu mieszkać przed końcem maja?
youCzy ty będziesz tu mieszkać przed końcem maja?
heCzy on będzie tu mieszkać przed końcem maja?
sheCzy ona będzie tu mieszkać przed końcem maja?
itCzy ono będzie tu mieszkać przed końcem maja?
weCzy my będziemy tu mieszkać przed końcem maja?
youCzy wy będziecie tu mieszkać przed końcem maja?
theyCzy oni będą tu mieszkać przed końcem maja?

W odpowiedzi używamy tylko operatora "WILL", bez czasownika głównego.

Will you have been reading the book by Monday? Yes, I will. / No, I won't.

Czy będziesz czytać tę książkę do poniedziałku? Tak, będę. / Nie, nie będę.

Przykłady

A: Will you have been doing your homework by 9? B: Yes, I will

A: Czy będziesz robić swoje zadanie domowe do 9? B: Tak, będę.

A: Will they have been dancing by midnight? B: No, they won't.

A:Czy oni będą tańczyli do północy? B: Nie, nie będą.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały