Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Future Continuous

Czas przyszły ciągły. Czasu Future Continuous używamy,gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Continuous (forma pełana)
PodmiotOperator (WILL+BE)Czasownik+ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwill bewatchingTV.Ja będę oglądać telewizję.
YouTy będziesz oglądać telewizję.
HeOn będzie oglądać telewizję.
SheOna będzie oglądać telewizję.
ItOno będzie oglądać telewizję.
WeMy będziemy oglądać telewizję.
YouWy będziecie oglądać telewizję.
TheyOni będą oglądać telewizję.

Orzeczenie składa się z trzech wyrazów: czasowników posiłkowych (operatorów) will, be, oraz czasownika głównego z końcówką -ing. Forma czasownika głównego i operatorów jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy operatora will.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Continuous (forma skrócona)
PodmiotOperator ('LL+BE)Czasownik+ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
I'll bewatchingTV.Ja będę oglądać telewizję.
YouTy będziesz oglądać telewizję.
HeOn będzie oglądać telewizję.
SheOna będzie oglądać telewizję.
ItOno będzie oglądać telewizję.
WeMy będziemy oglądać telewizję.
YouWy będziecie oglądać telewizję.
TheyOni będą oglądać telewizję.
Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
tomorrowjutroI'll be waiting for you you tomorrow.Będę na ciebie czekać jutro.
next week (month, year, etc.)w przyszłym tygodniu (miesiącu, roku, etc.)He will be leaving next week.On będzie wyjeżdżał w przyszłym tygodniu.
soonwkrótceI'll be going to the shops soon.Wkrótce będę szedł do sklepu.

Gdy mówimy o naszych planach na przyszłość, możemy często używać wymiennie czasu Future Continuous i Present Continuous.

I'll be leaving soon. = I'm leaving soon

Niedługo będę wychodzić / wychodzę.

Przykłady zdań w czasie Future Continuous

Don't call me before 10. I will be learning English then.

Nie dzwoń do mnie przed 10. Będę się wtedy uczyć angielskiego.

Come at 5. We'll be waiting for you.

Przyjdź o 5. Będziemy na ciebie czekać.

I'll be going to town later. Do you want anything?

Potem będę jechać do miasta. Chcesz coś?

Zdania przeczące w czasie Future Continuous

Zdania przeczące w czasie Future Continuous tworzymy poprzez dodanie "NOT" pomiędzy operator "WILL" i "BE". W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WILL NOT", a także skróconą "WON'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Continuous (forma pełna)
PodmiotOperator (WILL)PrzeczenieOperator (BE)Czasownik+ingPolskie tłumaczenie
Iwillnotbewaiting.Ja nie będę czekać.
YouTy nie będziesz czekać.
HeOn nie będzie czekać.
SheOna nie będzie czekać.
ItOno nie będzie czekać.
WeMy nie będziemy czekać.
YouWy nie będziecie czekać.
TheyOni nie będą czekać.
Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Continuous (forma pełna)
PodmiotOperator + przeczenie (WON'T)Operator (BE)Czasownik+ingPolskie tłumaczenie
Iwon'tbewaiting.Ja nie będę czekać.
YouTy nie będziesz czekać.
HeOn nie będzie czekać.
SheOna nie będzie czekać.
ItOno nie będzie czekać.
WeMy nie będziemy czekać.
YouWy nie będziecie czekać.
TheyOni nie będą czekać.

Przykładowe zdania w Future Continuous

You can come at 8. I won't be doing anything special.

Możesz przyjść o 8. Nie będę robić nic szczególnego.

Call any time you want. We won't be working.

Dzwoń kiedy chcesz. Nie będziemy pracowali.

Pytania i odpowiedzi w czasie Future Continuous

Pytania w czasie Future Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator "WILL".

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Future Continuous
Słowo pytająceOperator (WILL)PodmiotOperator (BE)Czasownik głównyPolskie tłumaczenie
WhatwillIbedoing?Co ja będę robić?
youCo ty będziesz robić?
heCo on będzie robić?
sheCo ona będzie robić?
itCo ono będzie robić?
weCo my będziemy robić?
youCo wy będziecie robić?
theyCo oni będą robić?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Future Continuous
Operator (WILL)PodmiotOperator (BE)Czasownik głównyPolskie tłumaczenie
WillIbewaiting?Czy ja będę czekać?
youCzy ty będziesz czekać?
heCzy on będzie czekać?
sheCzy ona będzie czekać?
itCzy ono będzie czekać?
weCzy my będziemy czekać?
youCzy wy będziecie czekać?
theyCzy oni będą czekać?

W odpowiedzi uzywamy tylko operatora "WILL", bez czasownika głównego.

Will you be going soon? Yes, I will. / No, I won't.

Czy będziesz niedługo iść? Tak, będę. / Nie, nie będę.

Uwaga! W pierwszej osobie "WILL" zamieniamy na "SHALL".

Shall we be going now?

Czy będziemy już szli?

Przykłady pytań w czasie Future Continuous

A: Will you going past the supermarket? B: Yes, do you want anything?

A: Czy będziesz przechodzić koło supermarketu? B: Tak, chcesz coś?

Can I check my e-mail, or will you be using the computer?

Mogę sprawdzić pocztę, czy będziesz uzywać komputera?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały