Gramatyka angielska krok po kroku

Okresy warunkowe

Wprowadzenie do okresów warunkowych

Zerowy okres warunkowy

Typu zerowego używamy, gdy mówimy o faktach naukowych i warunkach, które są zawsze spełniane.

0 conditional
IfZdanie warunkoweZdanie główne
PresentPresent
you heat water to 100 degrees,it boils.

Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się.

Jest to warunek, który zawsze zostanie spełniony, ponieważ wynika z praw fizyki. Zawsze, kiedy podgrzejemy wodę do 100 stopni, zagotuje się ona.

Kolejność zdań jest dowolna, czyli poprawna jest również taka wersja:

Water boils, if you heat it to 100 degrees.

Często używane spójniki

SpójnikTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
IfjeśliIf you push the red button, the music starts playing.Jeśli naciśniesz czerwony przycisk, zaczyna grać muzyka.
WhenkiedyThe lights come on when it gets dark.Swiatła się zapalają, kiedy robi się ciemno.
As soon asjak tylkoThe lights come on as soon as it gets dark.Swiatła się zapalają, jak tylko robi się ciemno.
Unlessjeśli nie / chyba, żeThe lights don't come on unless it gets dark.Swiatła się nie zapalają, jeśli nie (chyba, że) robi się ciemno.
In casena wypadek, gdybyI always take an umbrella in case it rains.Zawsze biorę parasol na wypadek, gdyby padało.
Provided thatpod warunkiem, żeHe always learns English in the evening provided that he has time.On zawsze uczy sie wieczorem angielskiego, pod warunkiem, że ma czas.

Przykłady zdań w zerowym trybie warunkowym

When the sun rises, it becomes light.

Kiedy wschodzi słońce, robi się jasno.

He always answers the phone, provided he is in his office.

On zawsze odbiera telefon, pod warunkiem, że jest w swoim biurze.

Most people check their e-mails as soon as they get to work.

Większość ludzi sprawdza pocztę, jak tylko przychodzą do pracy.

Pierwszy okres warunkowy

Typu pierwszego używamy, gdy mówimy o warunkach możliwych do spełnienia w teraźniejszości lub przyszłości.

1st conditional
IfZdanie warunkoweZdanie główne
PresentWILL + verb
you learn English every day,you will make progress.

Jeśli będziesz się uczyć angielskiego codziennie, zrobisz pstępy.

Ten warunek może zostać spełniony, ale nie koniecznie. Jest bardzo prawdopodobne, że będziesz się uczyć codziennie i w takiej sytuacji zrobisz postępy.

Kolejność zdań jest dowolna, czyli poprawna jest również taka wersja:

You will make progress, if you learn English every day.

Inne możliwe formy

W zdaniu warunkowym:

If you are watching TV, I'll go to the other room.

Jeśli oglądasz telewizję, pójdę do drugiego pokoju.

If you have finished doing your homework, we can go out.

Jeśli skończyłeś robić zadanie domowe, możemy wyjść.

W zdaniu głównym:

If you have finished doing your homework, we can go out.

Jeśli skończyłeś robić zadanie domowe, możemy wyjść.

If you have studied English systematiclally, you are going to pass easily.

Jeśli uczyłeś się angielskiego systematycznie, zdasz z łatwością.

If you need any help, call me.

Jeśli bedziesz potrzebować pomocy, zadzwoń do mnie.

Często używane spójniki

SpójnikTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
IfjeśliIf I have some time, I will read a book.Jeśli będę mieć trochę czasu, poczytam książkę.
WhenkiedyCall me when you're in London.Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz w Londynie.
As soon asjak tylkoI will call you as soon as I arrive.Zadzwonię do ciebie, jak tylko przyjadę.
Unlessjeśli nie / chyba, żeDon't call me unless it is really important.Nie dzwoń do mnie, chyba że to będzie coś bardzo ważnego.
In casena wypadek, gdybyI will take an umbrella in case it rains.Wezmę parasol na wypadek, gdyby padało.
Provided thatpod warunkiem, żeYou will make progress in your English provided that you study every day.Zrobisz postępy w angielskim, pod warunkiem, że będziesz się uczyć codziennie.

Przykładowe zdania w pierwszym okresie warunkowym

Call me, if you have any problems.

Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz mieć jakieś problemy.

Will you let me know as soon as you get the results?

Czy dasz mi znać jak tylko dostaniesz wyniki?

You should learn English systematically, if you want to pass your FCE exam.

Powinieneś uczyć się angielskiego systematycznie, jeśli chcesz zdać egzamin FCE.

Drugi okres warunkowy

Typu drugiego używamy, gdy mówimy o sytuacji hipotetycznej w teraźniejszości. Jest to warunek raczej niemożliwy do spełnienia.

2nd conditional
IfZdanie warunkoweZdanie główne
Past SimpleWOULD + verb
I spoke English better,I would move to Australia.

Gdybym mówił lepiej po angielsku, przeprowadziłbym się do Australii.

Ten warunek nie może być spełniony, przynajmniej na razie. Moja znajomość angielskiego nie jest wystarczająca, ażeby przeprowadzić się do Australii. Wyobrażam sobie jedynie, jak mogłoby być, gdybym mówił po angielsku lepiej.

Kolejność zdań jest dowolna, czyli poprawna jest również taka wersja:

I would move to Australia if I spoke English better.

Inne możliwe formy

W zdaniu warunkowym:

If you were studying, I wouldn't disturb you.

Gdybyś sie uczył, nie przeszkadzałbym ci.

If I were you, I wouldn't eat so much chocolate.

Na twoim miejscu nie jadłbym tak dużo czekolady.

W zdaniu głównym:

If we had a car, we could go to the mountains.

Gdybyśmy mieli samochód, moglibyśmy pojechać w góry.

Przykłady zdań w drugim trybie warunkowym

If it wasn't raining, we could go for a walk.

Gdyby nie padało, moglibyśmy iść na spacer.

If I were you, I would consult a lawyer.

Na twoim miejscu skonsultowałbym sie z prawnikiem.

You might have better results in sport if you practiced more.

Mógłbyś mieć lepsze wyniki w sporcie, gdybyś więcej trenował.

I wouldn't worry about her so much if she wasn't so careless.

Nie martwiłbym się o nią tak bardzo, gdyby ona nie była taka nierozważna.

Trzeci okres warunkowy

Typ trzeci odnosi się do sytuacji przeszłych. Jest to warunek absolutnie niemożliwy do spełnienia.

3rd conditional
IfZdanie warunkoweZdanie główne
Past PerfectWOULD HAVE + ...ed (III forma)
we had known about yesterday's party,we would have come.

Gdybyśmy wiedzieli o wczorajszym przyjęciu, przyszlibyśmy.

Jest to sytuacja czysto hipotetyczna. Nie byliśmy na przyjęciu, ponieważ nie wiedzieliśmy o nim. Ale gdyby ktoś nas o nim w porę poinformował, przyszlibyśmy.

Kolejność zdań jest dowolna, czyli poprawna jest również taka wersja:

We would have come to the party if we had known about it.

Inne możliwe formy

W zdaniu głównym:

If you had told me earlier that you didn't have to go to work the next day, we could have stayed longer.

Gdybyś mi powiedział wcześniej, że nie musisz iść następnego dnia do pracy, moglibyśmy zostać dłużej.

Przykładowe zdania w trzecim trybie warunkowym

If it hadn't rained all weekend, we would have gone to the beach.

Gdyby nie padało przez cały weekend, pojechalibyśmy na plażę.

If I hadn't gone to Africa in 2002, I wouldn't have met my husband.

Gdybym nie pojachała do Afryki w 2002 roku, nie poznałabym mojego męża.

I could have called you yesterday if I had known you were coming.

Mógłbym do ciebie zadzwonić wczoraj, gdybym wiedział, że przyjeżdżasz.

Mieszane okresy warunkowe

Typ mieszany III+II (mixed conditional 3rd + 2nd)

Typu mieszanego III+II używamy, gdy mówimy o sytuacji teraźniejszej, na którą wpływa jakieś wydarzenie z przeszłości.

mixed conditional 3rd + 2nd
IfZdanie warunkoweZdanie główne
Past PerfectWOULD + verb
you had decided to study law ten years ago,you would be a lawyer now.

Gdybyś dziesięć lat temu zdecydował się studiować prawo, byłbyś teraz prawnikem.

Ten warunek nie może zostać spełniony. Sytuacja jest czysto hipotetyczna. Nie możesz być teraz prawnikiem, ponieważ 10 lat temu nie studiowałeś prawa. Wyobrażam sobie tylko, jak mogłoby wyglądać twoje życie teraz, gdyby w przeszłości ten warunek został spełniony.

Typ mieszany II+III (mixed conditional 2nd + 3rd)

Typu mieszanego II+III używamy, gdy mówimy o sytuacji przeszłej, która mogłaby wyglądać inaczej, gdyby został spełniony jakiś ogólny warunek.

mixed conditional 2nd + 3rd
IfZdanie warunkoweZdanie główne
Past SimpleWOULD HAVE + ...ed (III forma)
I spoke French,I would have accepted the job offer I got last week.

Gdybym mówił po francusku, przyjąłbym ofertę pracy, którą dostałem w zeszłym tygodniu.

Ten warunek nie mógł zostać spełniony. Nie przyjąłem ofery pracy we Francji, ponieważ nie mówię po fracusku. Wyobrażam sobie jedynie, jak mogłoby się stać w przeszłości, gdybym posiadał taką umiejętność.

Przykłady

Father wouldn't be angry now if you hadn't taken the car without asking.

Ojciec nie byłby zły, gdybyś nie wziął samochodu bez pytania.

If they had invited me to their party, I would be there now.

Gdyby oni zaprosili mnie na swoje przyjęcie, byłbym tam teraz.

If I were you, I wouldn't have accepted the job they offered you last week.

Na twoim miejscu nie przyjmowałbym tej oferty pracy w zeszłym tygodniu.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały