Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Future Perfect

Czas przyszły dokonany. Czasu Future Perfect używamy,gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Perfect (forma pełana)
PodmiotOperator (WILL+HAVE)Czasownik+edReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwill havereturnedby 10.Ja wrócę przed 10.
YouTy wrócisz przed 10.
HeOn wróci przed 10.
SheOna wróci przed 10.
ItOno wróci przed 10.
WeMy wrócimy przed 10.
YouWy wrócicie przed 10.
TheyOni wrócą przed 10.

Orzeczenie składa się z trzech wyrazów: czasowników posiłkowych (operatorów) will, have, oraz czasownika głównego z końcówką -ed (trzecia forma). Forma czasownika głównego i operatorów jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy operatora will.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Future Perfect (forma skrócona)
PodmiotOperator ('LL+HAVE)Czasownik+edReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
I'll havereturnedby 10.Ja wrócę przed 10.
YouTy wrócisz przed 10.
HeOn wróci przed 10.
SheOna wróci przed 10.
ItOno wróci przed 10.
WeMy wrócimy przed 10.
YouWy wrócicie przed 10.
TheyOni wrócą przed 10.
Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
bydo/przedI'll have finished work by 7.Skończę pracę do/przed 7.
beforeprzedHe will have left before midnight.On wyjdzie przed północą.

Przykłady zdań w czasie Future Perfect

I will have learned the whole English grammar before I'm 20.

Nauczę się całej gramatyki angielskiej zanim skończę 20 lat.

The film will have finished by 9 o'clock.

Film skończy się do 9.

We'll have talked to the boss by lunchtime.

Porozmawiamy z szefem przed porą lunchu.

Zdania przeczące w czasie Future Perfect

Zdania przeczące w czasie Future Perfect tworzymy poprzez dodanie "NOT" pomiędzy operator "WILL" i "HAVE". W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WILL NOT", a także skróconą "WON'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Perfect (forma pełna)
PodmiotOperator (WILL)PrzeczenieOperator (HAVE)Czasownik+edReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwillnothavefinishedby 8.Ja nie skończę przed 8.
YouTy nie skończysz przed 8.
HeOn nie skończy przed 8.
SheOna nie skończy przed 8.
ItOno nie skończy przed 8.
WeMy nie skończymy przed 8.
YouWy nie skończycie przed 8.
TheyOni nie skończą przed 8.
Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Future Perfect (forma skrócona)
PodmiotOperator + przeczenie (WON'T)Operator (HAVE)Czasownik+edReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwon'thavefinishedby 8.Ja nie skończę przed 8.
YouTy nie skończysz przed 8.
HeOn nie skończy przed 8.
SheOna nie skończy przed 8.
ItOno nie skończy przed 8.
WeMy nie skończymy przed 8.
YouWy nie skończycie przed 8.
TheyOni nie skończą przed 8.

Przykładowe zdania w angielskim czasie Future Perfect

I won't have finished my project by Friday unless you help me.

Nie skończę mojego projektu przed piątkiem, chyba że mi pomożesz.

You may come at 5. We won't have gone out before 6.

Możesz przyjść o 5. Nie wyjdziemy przed 6.

We have plenty of time. The meeting will not havestarted before 9.

Mamy dużo czasu. Zebranie nie zacznie się przed 9.

Pytania i odpowiedzi w czasie Future Perfect

Pytania w czasie Future Perfect tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator "WILL".

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Future Perfect
Słowo pytająceOperator (WILL)PodmiotOperator (HAVE)Czasownik głównyPolskie tłumaczenie
WhenwillIhavefinished?Kiedy ja skończę?
youKiedy ty skończysz?
heKiedy on skończy?
sheKiedy ona skończy?
itKiedy ono skończy?
weKiedy my skończymy?
youKiedy wy skończycie?
theyKiedy oni skończą?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "when") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Future Perfect
Operator (WILL)PodmiotOperator (HAVE)Czasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WillIhavefinishedby 8?Czy ja skończę przed 8?
youCzy ty skończysz przed 8?
heCzy on skończy przed 8?
sheCzy ona skończy przed 8?
itCzy ono skończy przed 8?
weCzy my skończymy przed 8?
youCzy wy skończycie przed 8?
theyCzy oni skończą przed 8?

W odpowiedzi używamy tylko operatora "WILL", bez czasownika głównego.

Will you have read the whole book by Monday? Yes, I will. / No, I won't.

Czy przeczytasz całą książkę do poniedziałku? Tak, przeczytam. / Nie, nie przeczytam.

Pytania w czasie Future Perfect — Przykłady

A: Will you have done your homework by 9? B: Yes, I will?

A: Czy zrobisz swoje zadanie domowe do 9? B: Tak, zrobię?

Will the play have begun by the time we get to the theatre?

Czy sztuka się zacznie do czasu, aż dotrzemy do teatru?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały