Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Present Simple

Czas teraźniejszy prosty. Używamy go, m.in. gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące

Schemat tworzenia zdań twierdzących
PodmiotOrzeczenieReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Ilikepizza.Ja lubię pizzę.
YouTy lubisz pizzę.
HelikesOn lubi pizzę.
SheOna lubi pizzę.
It*Ono* lubi pizzę.
WelikeMy lubimy pizzę.
YouWy lubicie pizzę.
TheyOni lubią pizzę.
* przedmioty oraz zwierzęta, z którymi nie łączy nas emocjonalny stosunek.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę -s.

like - likes, think - thinks, drive - drives;

W trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik have przybiera formę has.

She has got a dog. Ona posiada psa.

Gdy czasownik kończy się na: -ss, -ch, -sh, -o, -x, -z, dodajemy do niego końcówkę -es.

go - goes, teach - teaches, watch - watches, wash - washes;

Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i i dodajemy końcówkę -es.

fly - flies, hurry - hurries;

W celu wzmocnienia przekazu w zdaniu twierdzącym przed czasownikiem możemy dodać operator do lub does.

I do love you! ≈ I really love you! Naprawdę cię kocham!

Jeżeli w celu wzmocnienia przekazu używamy operatora does (w 3 os. liczby pojedynczej), do czasownika nie dodajemy już końcówki -s.

She does work well! Ona naprawdę dobrze pracuje!

Po czasownikach wyrażających poglądy i przekonania (np. lubię, kocham, nienawidzę itd.) używamy formy ciągłej, tzn. do kolejnego czasownika dodajemy końcówkę -ing.

I like swimming. Lubię pływać.

She hates driving a car. Ona nienawidzi prowadzić samochodu.

Często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
alwayszawszeI always go to my English class on Thursdays.Zawsze chodzę na zajęcia z angielskiego w czwartki.
every daycodziennieAnia learns English every day.Ania codziennie uczy się angielskiego.
oftenczęstoWe often watch films in English.Często oglądamy filmy po angielsku.
usuallyzwykleI usually listen to the radio in the morning.Zwyle rano słucham radia.
twice a weekdwa razy w tygodniuThey go to parties twice a week.Chodzą na imprezy dwa razy w tygodniu.
sometimesczasamiThey sometimes work on Satrudays.Oni czasami pracują w soboty.
nevernigdyHe never cries.On nigdy nie płacze.

Przysłówki typu always, often, usually, sometimes, never wstawiamy przed czasownikiem głównym, natomiast every day, every week, twice a day, three times a month itp. na końcu zdania.

They often go to the cinema.

Oni często chodzą do kina.

They go to the cinema every week.

Oni chodzą do kina raz w tygodniu.

Przykłady

I like good films.

Lubię dobre filmy.

She drives a car well.

Ona dobrze prowadzi samochód.

He does drive a car well.

On naprawdę dobrze prowadzi samochód.

Ewa, Adam i Olga love walking in the mountains.

Oni uwielbiają chodzić po górach.

Ania likes watching Almodovar's films.

Ania lubi oglądać filmy Almodovara.

...so, she often goes to a cinema.

...więc, ona często chodzi do kina.

Water boils at 100°C.

Woda wrze (gotuje się) w temperaturze 100°C.

The train to Warsaw leaves at half past eight.

Pociąg do Warszawy odjeżdża o godzinie 8:30.

Every morning I listen to my favourite radio station XYZ.

Każdego ranka słucham swojej ulubionej stacji radiowej XYZ.

Every day, I go to school by bicycle.

Codziennie jeżdżę do szkoły na rowerze.

Zdania przeczące w czasie Present Simple

Do tworzenia przeczeń używamy operatora do + not. Forma skrócona: don't.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej operator przyjmuje formę does + not. Forma skrócona: doesn't.

Schemat tworzenia zdań przeczących
PodmiotOrzeczenieReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Idon't speakJapanese.Ja nie mówię po japońsku.
YouTy nie mówisz po japońsku.
Hedoesn't speakOn nie mówi po japońsku.
SheOna nie mówi po japońsku.
ItOno nie mówi po japońsku.
Wedon't speakMy nie mówimy po japońsku.
YouWy nie mówicie po japońsku.
TheyOni nie mówią po japońsku.

Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób, tzn. W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodajemy już końcówki -s. Końcówka -s przechodzi do operatora.

I speak English. / I don't speak Russian.

Ja mówię po Angielsku. / Ja nie mówię po Rosyjsku.

He speaks English. / He doesn't speak Finnish.

On mówi po Angielsku. / On nie mówi po Fińsku.

W języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń. Wyraz never sam w sobie zawiera już przeczenie, więc nie dodajemy don't ani doesn't.

She never eats meat.

Ona nigdy nie je mięsa.

Wyrażenia określające częstotliwość, typu always, usually wstawiamy pomiędzy operatorem a czasownikiem głównym.

I don't usually eat breakfast at home.

Zwykle nie jem śniadania w domu.

Przykłady

I don't like bad weather.

Nie lubię brzydkiej pogody.

She doesn't live here.

Ona nie mieszka tutaj.

They don't understand Maths.

Oni nie rozumieją matematyki.

I never work at weekends.

Nigdy nie pracuję w weekendy.

He doesn't always check his e-mails.

On nie zawsze sprawdza swoje e-maile.

Pytania i odpowiedzi w czasie Present Simple

Do tworzenia pytań używamy operatora do.W trzeciej osobie liczby pojedynczej operator przyjmuje formę does. Operator wstawiamy przed podmiotem.

Schemat tworzenia pytań
Słowo pytająceOperatorPodmiotCzasownik głównyPolskie tłumaczenie
WheredoIlive?Gdzie ja mieszkam?
youGdzie ty mieszkasz?
doesheGdzie on mieszka?
sheGdzie ona mieszka?
itGdzie ono mieszka?
doweGdzie my mieszkamy?
youGdzie wy mieszkacie?
theyGdzie oni mieszkają?

Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób, tzn. W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodajemy już końcówki -s. Końcówka -s przechodzi do operatora.

He speaks English. Does he speak English?

On mówi po angielsku. Czy on mówi po angielsku?

Pytania zamknięte (yes/no questions) zaczynamy od operatora. Dalszy schemat jest taki sam jak w pytaniach otwartych. W odpowiedzi na takie pytania używamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Do you speak English? Yes, I do. / No, I don't.

Czy ty mówisz po angielsku? Tak,mówię. / Nie, nie mówię.

Does he speak English? Yes, he does. / No, he doesn't.

Czy on mówi po angielsku? Tak, mówi. / Nie, nie mówi.

Wyrazy pytające

howjakwhatcowhenkiedywheregdziewhydlaczego
whoseczyjwhoktowhichktórywhomkomuwheterczy

Przykłady

Where does he come from?

Skąd on pochodzi?

When does the English course start?

Kiedy zaczyna się kurs angielskiego?

What time do you get up?

O której godzinie wstajesz?

Do you like pizza? Yes, I do.

Czy lubisz pizzę? Tak, lubię.

Do they live in the USA? Yes, they do.

Czy oni mieszkają w USA? Tak, mieszkają.

Does Ania often come here? No, she doesn't.

Czy Ania często tu przychodzi? Nie, nie przychodzi.

Odmiana czasownika TO BE (być) przez osoby w czasie Present Simple

Czasownik "to be" - "być" zachowuje się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki. W czasie teraźniejszym ma on trzy różne formy (am, are, is) dla różnych osób. Pytania i przeczenia z tym czasownikiem tworzymy bez użycia operatora.

Os.Forma skróconaForma pełnaPolskie znaczenie
1I'mI amJa jestem
2You'reYou areTy jesteś
3He'sHe isOn jest
She'sShe isOna jest
It'sIt isTo jest
1We'reWe areMy jesteśmy
2You'reYou areWy jesteście
3They'reThey areOni są

Przeczenia tworzymy poprzez wstawienie słówka "not" bezpośrednio za czasownikiem.

Przeczenia

Os.Forma skróconaForma pełnaPolskie znaczenie
1I'm notI amnotJa nie jestem
2You aren'tYou areTy nie jesteś
3He isn'tHe isOn nie jest
She isn'tShe isOna nie jest
It isn'tIt isTo nie jest
1We aren'tWe areMy nie jesteśmy
2You aren'tYou areWy nie jesteście
3They aren'tThey areOni nie są

Pytania z czasownikiem "TO BE" tworzymy przez inwersję (szyk przestawny).

Schemat tworzenia pytań z czasownikiem "TO BE"

Os.OrzeczeniePodmiotReszta zdaniaPolskie znaczenie
1AmIEnglish?Czy ja jestem Anglikiem?
2AreyouCzy ty jesteś Anglikiem?
3IsheCzy on jest Aglikiem?
sheCzy ona jest Angielką?
itCzy to jest angielski(e)?
1AreweCzy my jesteśmy Anglikami?
2youCzy wy jesteście Anglikami?
3theyCzy oni są Anglikami?

W odpowiedzi używamy formy czasownika zgodnej z osobą.

Are you English? Yes, I am. / No, I'm not.

Is she English? Yes, she is. / No, she isn't.

W pytaniach otwartych wstawiamy słowo pytające (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia.

What is it? Whereare you?

Przykłady zdań w czasie Present Simple z czasownikiem TO BE

I'm hungry.

Jestem głodny.

Ania and Tomek are students.

Ania i Tomek są studentami.

It's cold today.

Dzisiaj jest zimno.

We're English.

Jesteśmy Anglikami.

This exercise is easy.

To ćwiczenie jest łatwe.

I'm not hungry.

Nie jestem głodny.

Ania and Tomek are not students.

Ania i Tomek nie są studentami.

It is not cold today.

Dzisiaj nie jest zimno.

We aren't English.

Nie jesteśmy Anglikami.

This exercise isn't difficult.

To ćwiczenie nie jest trudne.

Where is your school of English?

Gdzie jest twoja szkoła angielskiego?

Who is your best friend?

Kto jest twoim najlepszym przyjacielem?

How old are you?

Ile masz lat?

Is English easy? Yes, it is.

Czy angielski jes prosty? Tak, jest.

Are you Australian? No, I'm not.

Czy ty jesteś Australijczykiem? Nie, nie jestem.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały