Gramatyka angielska krok po kroku

Przedimki po angielsku

Przedimek nieokreślony w języku angielskim

Przedimka nieokreślonego A używamy:

I have a cat and a dog.

Mam kota i psa.

Ania is a really good student.

Ania jest bardzo dobrą studentką.

My uncle is a police officer.

Mój wujek jest policjantem.

Jeśli wyraz zaczyna się na samogłoskę, stosuje się przedimek AN (ze względów fonetycznych).

an apple, an uncle, an important person

Należy przy tym zaznaczyć, że samogłoska ma być w wymowie, ale niekoniecznie w pisowni, czyli będzie np.

an honour, an honourable man - ponieważ "h" jest tu nieme

a także

a uniform, a universal truth - ponieważ w wymowie pierwszą głoską jest "j"

Przykłady zdań z przedimkami nieokreślonymi

They have a beautiful house.

Oni mają piękny dom.

I have two cotton shirts: a black one and a blue one.

Mam dwie bawełniane koszule: czarną i niebieską.

She is an engineer and works for a big corporation.

Ona jest inżynierem i pracuje dla dużej korporacji.

Przedimek określony w języku angielskim

Przedimka oreślonego THE używamy:

the world, the capital of France, the sun, the moon

ponieważ jest tylko jeden świat, jedna stolica Francji, jedno słońce i jeden księżyc

The book I'm reading now is very good.

Książka, którą czytam, jest bardzo dobra.

This is the most popular place in our city.

To jest najpopularniejsze miejsce w naszym mieście.

The elephant is one of the largest animals.

Słoń (jako gatunek) jest jednym z największych zwierząt.

Do you know who invented the bulb?

Czy wiesz, kto wynalazł żarówkę?

I can play the piano and the guitar.

Potrafię grać na pianinie i na gitarze.

A lot of people came to the concert: the old and the young.

Wiele osób przyszło na koncert: starych i młodych.

The Polish, the British, the French are European nations.

Polacy, Brytyjczycy, Francuzi to narodowości europejskie.

The Smiths, who live next door, are very friendly.

Państwo Smith, którzy mieszkają obok, są bardzo mili.

The Times is my favourite newspaper.

Times jest moją ulubioną gazetą.

the United Kingdom, the Czech Republic

Zjednoczone Królestwo, Republika Czeska

the United States, the Netherlands

Stany Zjednoczone, Niderlandy (Holandia)

TypPrzykładyTłumaczenie
morzathe Baltic Sea, the Mediterranean Sea, the Red SeaMorze Bałtycie, Morze Śródziemne, Morze Czerwone
oceanythe Atlantic, the Pacific, the Indian OceanAtlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski
rzekithe Nile, the Vistula, the ThamesNil, Wisła, Tamiza
kanałythe English Channel, the Panama CanalKanał La Manche, Kanał Panamski
łańcuchy górskiethe Tatras, the Andes, the AlpsTatry, Andy, Alpy
pustyniethe Sahara (desert), the Gobi (desert)Pustynia Sahara, pustynia Gobi
grupy wyspthe British Isles, the Canary IslandsWyspy Brytyjskie, Wyspy Kanaryjskie
regiony geograficznethe Far East, the north of SpainDaleki Wschód, północ Hiszpanii
pozostałe nazwy geograficzne - zobacz dział "przedimek zerowy"

Przykłady zdań z przedimkami określonymi

We went outside to look at the moon.

Wyszliśmy na zewnątrz, żeby popatrzeć na księżyc.

Can you pass the bread, please?

Czy możesz podać chleb? (ten, który jest na stole)

This is the best film I have ever seen.

To najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

Last winter we went skiing in the Alps.

Ostatniej zimy byliśmy na nartach w Alpach.

I think the government should do something to help the unemployed.

Uważam, że rząd powinien coś zrobić, aby pomóc bezrobotnym.

Przedimek zerowy w języku angielskim

Przedimek zerowy (zero article) to po prostu brak przedimka przed rzeczownikiem. Przedimka zerowego używamy:

Flowers are beautiful.

Kwiaty są piękne. (kwiaty ogólnie, a nie żadne konkretne kwiaty)

Education is important for everybody.

Edukacja jest ważna dla każdego. (edukacja w sensie ogólnym)

He finished school and went to university.

Skończył szkołę i poszedł na uniwersytet. (szkołę i uniwersytet jako instytucje, a nie jakąś konkretną szkołę i konkretny uniwersytet)

Some people go to church every Sunday.

Niektórzy chodzą do kościoła co niedzielę. (do kościoła ogólnie, nie do jakiegoś konkretnego)

My mother went to the school to talk to the teacher.

Mama poszła do szkoły, żeby porozmawiać z nauczycielem. (do mojej konkretnej szkoły)

I finished work and went home.

Skończyłem pracę i poszedłem do domu.

History and English are my favourite subjects.

Historia i angielski to moje ulubione przedmioty.

He plays basketball.

On gra w koszykówkę.

What's for dinner today?

Co dziś jest na obiad?

TypPrzykładyTłumaczenie
kontynentyEurope, Asia, North AmericaEuropa, Azja, Ameryka Północna
krajePoland, Great Britain, GermanyPolska, Wielka Brytania, Niemcy
miastaNew York, London, WarsawNowy Jork, Londyn, Warszawa
jezioraLake Victoria, Lake MichiganJezioro Witoria, Jezioro Michigan
pojedyncze wyspySicily, CorsicaSycylia, Korsyka
szczyty górskieMount Everest, Mount McKinleyMount Everest, Mount McKinley
regionynorthern Spain, eastern Europepółnocna Hiszpania, wschodnia Europa
pozostałe nazwy geograficzne - zobacz dział "przedimek określony"

Przedimki w języku angielskim — przykłady zdań

I like working with people. The people I work with are very helpful.

Lubię pracować z ludźmi (ogólnie). Ludzie, z którymi pracuję, są bardzo pomocni (konkretni ludzie).

We usually have lunch at school. The lunch we had yesterday was very tasty.

Zwyle jemy lunch w szkole (ogólnie). Lunch, który jedliśmy wczoraj, był bardzo smaczny (konkretny lunch).

My friend is in hospital. I went to the hospital to see him.

Mój kolega jest w szpitalu (jest chory). Poszedłem do szpitala, żeby się z nim zobaczyć (do konkretnego szpitala).

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały